Начало на реферати

Използване на фолио от напълнен полиетилен


Опитни резултати от изпитанията за устойчивост и напукване (h)

Съдържание

на пълни- тел%

Режим


0


1


3


5


10


20


30

А

15

18

19

22

23

25

26

Б

17

20

22

20

42

46

48От таблицата става ясно, че напукването протича по – бързо при по – голяма степен на кристалност, т.е. при по – малко съдържание на пълнител. Това съответства на изследванията по разрушаване на образците и доказва, че разрушаващото напрежение е по – голямо при образците с по – голяма степен на кристалност.

Освен това е интересно да се проследи влиянието на различни разтворители върху ПЕНП най – вече на някои ГСМ, използвани в БА: моторно масло “Диона” (“Диона” М10 – Д2 – Е1), трансмисионно масло, танково масло, нафта. Резултатите (след 72 часов престой) са поместени в таблица 2 и се отнасят за ПЕНП съдържащ 10% креда.

Таблица 2

Якостни показатели на ПЕНП след 72 часов престой в ГСМ

Вещество

Сила на разрушаване, N

Максимална сила, N

Деформация при максимална сила, %

Деформация при разрушаване, %


преди

след

преди

след

преди

след

преди

след

“Диона”


18,40

9,59

22,78

8,85

52,11

100,20

38,82

74,65

Трансмисионно масло

25,94

18,76

33,05

19,23

72,33

139,09

58,20

111,92

Танково масло

25,74

21,16

33,06

20,21

82,17

158,02

61,13

117,55

Нафта


21,85

5,68

28,13

5,69

26,02

50,03

19,73

37,95

От направените опити и получените резултати става ясно, че след въздействието на ГСМ силата на разрушаване чувствително намалява, докато еластичността им се увеличава, тъй като деформацията при разрушаване е мярка за това.

Всичко това повишава годността на ПЕ в технически план и намалява стареенето.

Проследено е и влиянието на редица химични вещества, върху устойчивостта на напълнен ПЕ след престой в тях от 30 дни (таблица 3).

Използване на фолио от напълнен полиетилен facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.