Начало на реферати

Използване на фолио от напълнен полиетилен


Като пълнител е използван калциев карбонат (креда). Повърхностно активното вещество е 10 % -тен разтвор на “Веро”.

От всяка проба се приготвят серии от образци с определена форма и размер и се подлагат на съответните изпитания.

Смесването се извършва на лабораторни смесителни валци при температура 160С и време за смесване 8 min. Получените смеси се пресоват на хидравлична преса. Охлаждането се извършва при два режима:

  • Режим А – със скорост 10С за минута до 120С, задържане 15 минути и следващо охлаждане със същата скорост до стайна температура;

  • Режим Б – рязко охлаждане със студена вода.

Съдържанието на пълнител е 0; 1; 3; 5; 7; 10; 20; 30 %.

Плътността е определена пикнометрично по формулата:

(1) , където:

0 – плътност на течността (етанол), g/cm3;

G0 – маса на пикнометъра с течността, g;

G1 – маса на изследваното вещество, g;

G2 – маса на пикнометъра с течността и полимера, g.


Устойчивостта към напукване се определя съгласно стандарт РС 4150 – 73.

За устойчивост на ПЕНП към напукване се приема времето в часове от началото на натоварването до появата на пукнатини в 50% от образците. Образците са с правоъгълна форма с размери 40 х 14 х 2 mm. В средата на образеца се прави разрез с дължина 15 mm и дълбочина 0,5 mm. Температурата на изследването е 50С. Изпитват се не по – малко от 10 образеца.

Пробите за въздействие на гориво – смазочни материали с дължина 20 mm и ширина 15 mm. Поставят се в съдове и се заливат с ГСМ. След престой от 72 часа пробите се изваждат и почистват. Последователно се поставят в челюстите на динамометъра, който предварително е подготвен за изследване на якостните им показатели.

Използване на фолио от напълнен полиетилен facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.