Начало на реферати

Използване на фолио от напълнен полиетилен


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОЛИО ОТ НАПЪЛНЕН ПОЛИЕТИЛЕНІ. В Ъ В Е Д Е Н И Е

Полимерите все по – често намират приложение като изходен материал за разнообразни детайли и материали. Днес се използват значителни количества полимери в строителството, машиностроенето и в др. области на стопанството.

Целта на настоящото изследване е да се установи влиянието на някои агресивни среди върху якостно – деформационните показатели на напълнен ПЕНП.

При модификация чрез напълване в полимера се въвеждат различни пълнители, които променят преди всичко физико – механичните свойства. Те се прибавят с цел поевтиняване на изделието.[1]

Пълнителите могат да се разделят на две основни групи – прахообразни и влакнести.

Прахообразните пълнители най – често се наричат просто пълнители, а влакнестите се отнасят към усилващите (като натоварване).

Прахообразните пълнители до този момент са привлекли по – малко вниманието, в сравнение с влакнестите, поради което тяхното разглеждане и изследване е по–актуално.[2]

При въвеждане на пълнител температурата на топена се понижава, което е свързано с аморфизация на полимера.

Колкото скоростта на кристализация на полимера е по – голяма влиянието на пълнителите върху процесите на формиране на надмолекулни образования в полимера ще е по – малък.

При разглеждане влиянието на пълнителя върху свойствата на кристализиращите полимери следва да се отчете фактът, че пълнителят може да влияе преимуществено на аморфната или кристалната част, а така също да се променя съотношението между двете части.[3]

Използване на фолио от напълнен полиетилен facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.