Забравена парола?
Начало на реферати

Изопроцеси. Работа при изопроцесите. Цикъл на Карно
Тук от състояние 1 до 2 газа получава колич. топлина Q1 и се разширява и извършва работа А1>0. А от 2 до 1 от газ асе отнема топлна Q2 свива се и из вършената от газ аработа А2<0

Извършената работа като цяло е отрицателна, т.т. в/у системата е извършена работа в резултат на което и е отнето колич. топлина

ПО прав цикъл работят двигатели с вътр. и външно горене

По обратен-хладилници.


Крано установява, че най-изгоден е кръгов процес, който се осъществява от 2 изотермени и 2 адиаатни процеса, тъй като той има най-голям КПД


От състояние 1 до с-е 2 се осъществява изотермно разшряване:

А12= ==

(не ги гледайте тея въпросителни, не мога да ги махна)


От 2 до 3 се осъществява адиабатно разширение, температ. с епонижава (Т2<Т1). Извършената работа А23=cv(T1-T2)>0 защото газът се разширява (Т1>Т@)


От 3 до 4 се осъществява изотермно свиване,отдава се колич топлина и се извършва работа А34= Работата е отрицателна защото газът се свива при постоянна

Изопроцеси. Работа при изопроцесите. Цикъл на Карно facebook image
Публикувано от: Марийка Николова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.