Начало на реферати

Изобразително изкуство за четвърта възрастова група в детската градина
Изобразително изкуство за четвърта възрастова група в детската градина

1. Възрастова група - 6-7г. 4 група

2. Образователно направление - изобразително изкуство

3. Ядро на учебното съдържание - изобразително творчество

4. Вид на педагогическата ситуация - за затвърждаване

5. Тема "Есента дойде"

6. Цели :

- Формиране на конкретни представи за особенностите на природни обекти и явления през есента , както и умения за тяхното творческо изобразяване в тематична композиция

- Формиране на интерес и положително емоционално - оценъчно отношение към красотата на природата и нейното опазване

7.Задачи :

- Рисуване на есенен пейзаж по памет

- Самостоятелно изграждане на цветна тематична рисунка на тема "Есен"

- Да се предадат характерните цветове на есента

8. Вид на изобразителната дейност - рисуване - живописно изграждане

9. Изобразителна форма на работа - по памет

10. Методи похвати и подходи на обучението - наблюдение, беседа, стихотворение, песен, онагледяване

11. Възможности за интеграционни връзки с други образователни направления - природен свят, български език, музика

Изобразително изкуство за четвърта възрастова група в детската градина facebook image
Публикувано от: Исмет Сюлйман

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.