Начало на реферати

Излужени черноземи и карбонатни черноземи


KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
РЕФЕРАТ

Дисциплина - Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите
ТЕМА


Карбонатни черноземи, излужени черноземи

Таксономичен списък на почвите в България
(по световната система на ФАО)


Излужени черноземи и карбонатни черноземи facebook image
Публикувано от: Константин Георгиев

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.