Забравена парола?
Начало на реферати

Изкуство и възпитание


В първите десетилетия на XX в. се извършват сериозни изменения в образованието, изразяващи се в преустройство (реформиране) на училището като цялостна система цели, принципи, съдържание, средства, форми и методи на възпитание и образование, организация и управление на учебното дело.Изключителната важност на въпросите ,свързани с подготовката на човека за живота и цялостното му възпроизвеждане ,довежда до повишаване значението на педагогическата наука и нов етап от нейното развитие. Това се отнася и за теорията и практиката на естетическото възпитание, в което се отразяват всички основни тенденции на реформиране на училището и теоретическите концепции, стоящи е основата му. Създават се нови концепции, като например тази за художественото възпитание и образование, за дидактическото художество, за образование и възпитание чрез изкуство, които се оформят като цялостно движение за художествено възпитание, възникнало като първа форма на реформаторската педагогика на границата на XIX и XX в. Представителите на това движение се опитват да реформират училищната работа върху принципа на възпитание за изкуството и чрез изкуството.

Основните мотиви за насочване към тази тема са свързани с периода, в който се намират теорията и практиката на естетическото възпитание през последното десетилетие на XX в., сам по себе си предразполагащ към ретроспекция, равносметка и прогнози на фона на диренията, постиженията и лутанията в тази област за едно столетие. Провокираща е представата да се очертае една картина на опита в теорията и практиката на нашата страна на онова, което е възприела или отхвърлила, акумулирала или сътворила в сравнение с постиженията на целия останал цивилизован свят областта на възпитанието чрез изкуството.

Идеята за възпитание чрез изкуството е толкова древна, колкото и цивилизацията и е една от първите рожби на мъдростта, наречена философия, която обединява всички форми на знанието и го съединява в поведението. К. Кларк се отказва да даде абстрактно определение на цивилизацията, но цитира своя сънародник Дж.Ръскин, който казва, че великите навици пишат своите биографии в три ръкописа книгата на делата им, книгата на словата им и книгата на изкуството им. Не можем да разберем нито една от тези книги, ако не прочетем и другите две, но единствената, която заслужава доверие е последната. Тръгвайки от тази мисъл, може да се каже, че може би в това се крие голямото доверие на много философи и педагози във възпитателните възможности на изкуството, което е способно да внесе своя дял в усъвършенстването и на индивида, и в преобразуването на обществото.

Предтечите на идеята за възпитание чрез изкуство могат да се намерят още в Древността, въпреки че тя се е осъществявала на практика

Изкуство и възпитание facebook image
Публикувано от: Станка Йорданова

Подобни материалиИзкуство и възпитание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.