Начало на реферати

Избухване на германо съветската война 22 юни 1941г


Румьння при анексията на Бесарабия и Северна Буковина от СССР. Германия се явява също така арбитър в конфликта, противопоставящ Унгария на Румъния по повод на Трансилвания; тя подписва поредица икономически договори с Румъния и изпраща там твърде значителна военна мисия, за да подготви румънската армия за нападение срещу СССР. През септември Германия изпраща военни части във Финландия. За да се противопостави на германското влияние в Румъния и Унгария (току-що присъединила се към Оста след удовлетворяване на претенциите), СССР се старае да възроди темите на панславизма и да активизира политическите и икономическите отношения с Югославия.

Вьпрекн влошаването на положението на Балканите, Германия прави още няколко жеста през есента на 1940г. за подобряване на дипломатическите германо съветски отношения. Малко след подписването на Тристранния пакт между Германия, Италия и Япония (27 септември 1940 г ), в едно свое послание до Сталин Рибентроп намеква Молотов да дойде в Берлин, за да може Хитлер да му изложи лично своите виждания за отношенията между нашите две страни и за дългосрочната политика на четирите сили, включваща определяне на сферите им на интерес в широк мащаб.

От 12 до 14 ноември Молотов осъществява визитата си в Берлин, посветена на напрегнатите преговори за присъединяване на СССР към Тристранния пакт. Престоят на Молотов в Берлин се оказва безплоден. Въпреки това на 25 ноември съветското правителство връчва на германския посланик Шуленбург меморандум, който излага условията на СССР за влизане в Тристранния пакт: 1) територията па юг от Батуми и Баку в посока на Персийския залнв трябва да бъде разглеждана като център на съветските интереси; 2) германските войски трябва да напуснат Финландия, 3) България да стане съветски протекторат чрез подписването на пакт за взаимопомощ; 4) съветска база да бъде установена на турска територия в зоната на Проливите; 5) Япония да се откаже от своите концесии на остров Сахалин.

Тези съветскн искания остават без отговор. В действителност Хитлер е заповядал па генералния си щаб от края на юли 1940 г да проучи възможността за светкавична офанзива срещу СССР през пролетта на 1941г. и веднага след края на август да осъществи дискретно първите прехвърляния на части на Изток. Провалът на преговорите с Молотов в Берлин на 5 декември е последван от твърдо решение, потвърдено на 18 декември в Директива 21, утвърждаваща 15 май 1941 г. за начало на операцията Барбароса срещу СССР. Нахлуването в Гърция и Югославия кара Хитлер на 30 април 1941г. да отложи плана Барвароса за 22 юни, тъй като неговите генерали са го убедили, че една кампания от четири до шест седмици ще му поднесе победата.

Германия използва съветския меморандум от 25 ноември 1940г., за да упражни натиск върху засегнатите държави, иай-вече върху България, която се присъединява към Оста през март 1941 г. Германо-съветските отношения продължават да се влошават през пролетта на 1941 г, особено когато нацистките войски нахлуват в Югославия няколко часа след подписването на съвстско-югославски пакт за дружба. СССР не реагира на това нахлуване, нито пък на това в Гърция. Все пак на 13 април съветската дипломация постига значителен успех с подписването на пакт за ненападение с Япония, която намалява опасностите за далекоизточните граници на СССР. При все това в месеците, предшестващи нацисткото нахлуване, съветското правителство отказва да повярва в неизбежността на немското нападение. Съветските доставки за Райха се увеличават значително след подновяването (11 януари 1941г.) на икономическия договор от 1940г. За да засвидетелства доверието си към Германия, съветското правителство отказва да вземе предвид многобройните информации, които са му изпращани от началото на 1941г. за германските намерения за нападение срещу СССР и да предприеме предпазни мерки по границите си. Германия докрай е считана за приятелска велика сила.

.СССР във война (1941 1945г.)

/. Нацисткото нашествие

Планът Барбароса:успех и ограничения на светкавичната война (блицкриг)

Общият замисъл на план Барбароса" е: унищожаване на руските армии в Западна Русия в светкавични операции, бързо изнасяне на танкови клинове и покоряване на цялата европейска територия на СССР. Крайната цел на операцията е да се създаде заградителна бариера против Азиатска Русия по общата линия Волга-Архангелск. По такъв начин при необходимост последният индустриален район, оставащ у русите на Урал, може да бъде парализиран от авиацията. С бързо и изненадващо настъпление германското командване се надява да неутрализира Балтийския флот и руските ВВС. План Барбароса се допълва от т. нар. план Ост", който предвижда пресметливо използване на славянските нации за интересите на великата арийска раса, системното им обезкървяване до пълното им унищожаване и ограбване на богатствата и ресурсите на техните територии.

Избухване на германо  съветската война  22 юни 1941г facebook image
Публикувано от: Пламенка Иванова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.