Забравена парола?
Начало на реферати

Иван Вазов - Немили-Недраги- Българските хъшове - мъченици и герои - 2


ИВАН ВАЗОВ - НЕМИЛИ-НЕДРАГИ

ПРЕДСТАВАТА ЗА ХЪШОВЕТЕ СПОРЕД ПЪРВА И ВТОРА ГЛАВА НА ПОВЕСТТА

Всяко време ражда своите герои - доблестни народни синове, чието величие се изразява в саможертвата за свят идеал. Вълнуваш, художествен документ за съдбата на достойните българи, посветили живота си на идеята за национално освобождение, е повестта Немили-недраги на Иван Вазов. Авторът разкрива страданието и героизма в живота на прокудените от родната земя хъшове.

Мъченическо е настоящето на емигрантите. Те са принудени да живеят сред студенина и неразбиране, далеч от всичко, което обичат. Търпят лишения и несгоди в негостоприемното румънско общество.

Но несретата не сломява духа им. Макар и страдащи, те запазват достойнството си на българи, остават верни на идеала за свобода. Намират духовни сили в спомена за славното минало и мечтите за бъдещето.

В живота на Вазовите герои мъченичеството и героизмът са неотделими. Те изпълват ежедневието на поборниците, изживяващи трудни мигове в чуждата страна. Още в експозицията, в първа глава на повестта писателят разкрива различните измерения на хъшовското мъченичество.

Усещането за страдалческата участ на героите е постигнато чрез описанието на нощна Браила. Чрез природната картина сякаш се усеща студенината на декемврийската мъгла и отровния й дъх. Завладяващи са самотата на опустяващите улици, по които едва се процежда мътна и неопределена светлина отмъжделивите фенери. В мрака на това чуждо общество трудно може да се съхрани светлината на човешката душа!

Важно значение за изграждането на представата за страданието на емигрантите имат детайлите в описанието на обстановката в кръчмата на Странджата. Достойните синове на България живеят в пълна мизерия. За тях Иван Вазов казва: те са хъшове, бедни хора. Достатъчно е да си представим кръчмата - дълбока изба, мрачно подземие, осветявано от опушена и полуразбита лампа, изпълнено с топъл и задушлив въздух, за да разберем, че емигрантите са лишени от всичко необходимо, за да живеят човешки.

Външното описание, портретните характеристики са ярък художествен израз на мъченическата човешка съдба на героите. Силно впечатление правят повтарящите се детайли в портретните им описания. Лицата на хъшовете са сухи, жълти, изпити. По тях личат белезите на недохранването и недоспиването, на напрежението и непрестанната борба с трудностите на живота. Облеклото на посетителите на малката изба -кръчмата на Странджата, е вехто и бедно. Македонски носи огромно и без копчета палто, което едва ли го предпазва от декемврийския студ и влажната мъгла по браилските улици. Откроява се портретът на Странджата. Той е бледолик, болнав, сух като скелет человек, пуши и често кашля от мъчителната болест, раздираща гърдите му. Макар да е най-снажен, той също не е пощаден от мизерията. Пожертвал младостта и здравето си за свободата на България, бил се с поробителите в Балкана, гордо издигал четническото знаме, в настоящия момент Странджата страда от унижението, на което са подложени славните хъшове - негови братя по съдба.

Само в съня намират утеха наранените души на уморените от ежедневието хъшове. Сякаш за да не наруши мига на почивка на героите си, писателят, в условната роля на коментатор, взема думата чрез лирическото отклонение, в което разкрива драматизма на хьшовете-изгнаници. Само с няколко художествени детайла в паралелни по строеж изречения Иван Вазов показва страданието на емигрантите: тия измъчени от бедността същества, тия недояли корми, тия отслабнали и обелени от скитосване крака. Сънят изтрива преумората и напрежението от всички лица, но той е само временно успокоение, граница между дните на бездомно съществуване. Бедността и страданието на тези, пренебрегнати сега поборници творецът изобразява на фона на богатия румънски град. Художественият контраст внушава драматизма на преживяванията им. В Браила емигрантите

Иван Вазов - Немили-Недраги- Българските хъшове - мъченици и герои - 2 facebook image
Публикувано от: Атанас Славов

Подобни материали



Иван Вазов - Немили-Недраги- Българските хъшове - мъченици и герои - 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.