Начало на реферати

Юридическа техника


По този въпрос действащото законодателство и категорично .Използването на чужди думи и изрази може да стане само в два случая: когато те са се превърнали в трайна съставка на българския език и в този смисъл са вече органическа негова част и когато не могат да бъдат заменени с български ,т.е. нямат съответен аналог в българския език.

Една от важните причини за привнасянето на чужди думи и изрази в юридическия език в романо-германската правна система (в това число и в нашето право) са от исторически и географски характер.Това обяснява присъствието в езика на правните системи на континентална Европа на голям брой термини от гръцки и латински език.

Включването на чужди думи и изрази в езика на българското право се осъществява непрекъснато през цялостния процес на правната еволюция.Много важен фактор за това се оказва обстоятелството ,че по много и най-различни причини нашето право се формира и развива в голяма степен под влиянието на по-развити правни системи 1много често по пътя на рецепирането на чужди правни разрешения.

Затова рецепирането се оказва един от основните пътища ,по който се наслагва в нашата правна терминология влиянието на чужди думи и изрази не сама в диахронен (исторически)план ,но и в синхронен план-от съвременните чужди езици.

Като изключително важен фактор за процесите ,произтичащи у нас в тази посока ,не може да не се спомене извършващият се у нас от няколко години процес на хармонизация на българското законодателство с европейското право като важно условие за естественото ни приобщаване към Европейския съюз.Очевидно е ,че тези процеси на синхронизация на законодотелството включват като важна ,органическа част синхронизация и по отношение на терминологията, на езика на правните актове.
Юридическа техника facebook image
Публикувано от: Nikola Videv

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.