Начало на реферати

Юридическа техника


 • Конспект за изпит по “Юридическа техника”


 1. Юридическата техника като наука и учебна дисциплина.

 2. Място на юридическата техника в системата на правното познание. Ограничаване от други юридически дисциплини.

 3. Многоплоскостна същност на правото.

 4. Институциализирано битие на правото. Взаимодействие на институциализираното битие на правото с другите негови бития.

 5. Юридически акт – понятие. Обща характеристика.

 6. Юридическа сила и ранг на правния акт.

 7. Видове юридически актове.

 8. Юридическа техника – понятие. Обща характеристика.

 9. Структура на юридическата техника.

 10. Възникване и развитие на юридическата техника.

 11. Видове юридически техники.

 12. Юридическа типизация.

 13. Класификациите като способ за организация на правната материя.

 14. Отраслова типизация.

 15. Нормативна организация на прескриптивното съдържание на правния акт.

 16. Презумциите като юридическа техника.

 17. Фикциите като юридическа техника.

 18. Технически прийоми за обвързването на типа на правното регулиране, метода на правното регулиране с психологическия механизъм на правното регулиране.

 19. Юридически техники за обезпечаване на свободата на волята на субекта на правния акт по отношение на издаването на юридически акт.

 20. Юридически техники за обезпечаване свободата на волята на субекта на правния акт-относно свободата на усмотрение за съдържанието на правния акт.

 21. Юридически техники, обезпечаващи динамизма на съдържанието на правния акт.

 22. Юридически техники, обезпечаващи стабилността на съдържанието на правния акт.

 23. Юридически техники, обезпечаващи правилното вписване на правния акт в системата на правните актове и на системността на правото.

 24. Техники на цифровия израз.

 25. Техника на изброяването.

 26. Техника на изместването на понятието.

 27. Техника на деформация на понятието.

 28. Език на правните актове.

 29. Избор на формата на правния акт.

 30. Техника на съчетаването на правните актове.

 31. Юридическа техника относно структурата на правните актове.

 32. Юридическа техника относно външната форма на правните актове. Реквизити на правния акт.Юридическа техника facebook image
Публикувано от: Nikola Videv

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.