Забравена парола?
Начало на реферати

Югозападен район - социално-икономически профил


Общата дължина на пътната мрежа в района е 7794 км, като 3272 км от тях са пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), а останалите 4522 км са общински пътища. Гъстотата на функциониращите пътища от РПМ в ЮЗР е 0,16 км/кв.км Средната гъстота на първокласните пътища и автомагистралите е 0,036 км/кв.км и е по-висока от средната в страната (0,030 км/кв.км). През Югозападния район преминават участъци от автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”, както и някои първокласни пътища. На 15 май 2011 г. официално бе открита магистрала „Люлин”.

Железопътната мрежа има ключова роля и значение за икономическото развитие и развитието на мрежата от градски центрове в Югозападния район. Общата дължина на изградените и функциониращи жп линии на територията на района към 2010 г. е 899 км, които съставляват 21,9% от жп мрежата на страната. Гъстотата на жп мрежата на района - 44,3 км/1000 кв.км е по-висока от средната за страната (37,3 км/1000 кв.км)

Основните жп линии, обслужващи територията на Югозападния район са участъците от главните жп линии „Драгоман- София- Пловдив”, подбалканската жп линия „София-Карлово-Бургас”, ж.п. линиите „София-Г.Оряховица- Варна” и „София-Кюстендил-Гюешево”и „Видин-София- Кулата.

Югозападният район е най-добре обслуженият с въздушен транспорт от районите на ниво NUTS 2 в страната. По достъп до полети районът е в групата на европейските райони с брой на полетите до 250 на ден. Летище София е най-голямото международно летище в страната. През 2010 г. се наблюдава, мaкар и слабо, увеличаване на превоза на пътници и товари от летището спрямо 2009 г. – съответно с 5% (3 296 936 души) и с 4%.2

На територията на област София-столица се пресичат три от европейските транспортни коридори:

  • № 4 (Северна и Централна Европа-Видин-София-Атина);

  • № 8 (Италия-Албания-Македония-София-Бургас-Варна);

  • № 10 (Централна Европа-Белград-София-Истанбул).Югозападен район - социално-икономически профил facebook image
Публикувано от: Исмет Сюлйман

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.