Забравена парола?
Начало на реферати

Историята на Украйна


Украйна е разположена в югоизточната част на Европа. Тя е втора по големина в Европа с територия около 604 хил. км.2 и население 47,5 милиона. Украйна е уникална държава от към природни богатства. Там се намират Карпатите и полуостров Крим. Тя е богата и на много полезни изкопаеми: каменни въглища, железни и манганови руди, графит и много други.

Първите земеделски организации в Европа се появяват на украински земи. Историята на Украйна е много сложна и трудна. Плодородните земи са били желани от много завоеватели. Украйна заема едно от първите места по университети. Само в Киев има над 50 висши учебни заведения държавни и частни. Най-известния сред тях е Киевският национален университет Т. Г. Шивченко.

Киевски славистичен университет е създаден през 1993 г. Той е недържавен (частен) и в него се изучават: славистика, хуманитарни славянски филологии, международни отношения, славянски езици. Украйна е държава с най-висок образователен ценз, вписана в ЮНЕСКО. Градовете в Украйна са с уникално строителство тротоарите са 20 м., а улиците 50 м. Русия и Украйна са 100 % газифицирани.


Киевска Рус Възникване, разцвет и упадък

(882 г. 1240 г.)

Най-важната историческа хроника, в която са описани източно славянските племена е Начална Киевска летопис повест за старите времена, написана от Киевския монах Нестор през 1112 г. Този духовник описва събитията на земите между Балтийско и Черно море. В тях е имало 20 православни племена настанили се в началото на новата ера. През V¶ V¶¶ век, според Нестор голямото племе поляни едно от най-големите източнославянски племена с вожд Кий, завладява няколко племена и изграждат един град заедно с двамата си братя и сестра си. Така създават Киев. Кий създава силен племенен съюз и властва над съседните племена и поддържа връзки с тогавашна Византия.

Ранно Киевската история е свързана с първите владетели на Киев:

Княз Рюрик дошъл от по-северни територии от Киев няма други данни.

Първият исторически засвидетелстван княз е Олег (882 - 912 г.) обединява киевските и новогородските земи и се установява в Киев. Така се образува държавата Киевска Рус. Той е много талантлив владетел, разширил територията на държавата. В периода на своя разцвет тя обхваща огромна територия и е една от най-големите държави в Европа, защото обединява практически всички източни племена. Смята се, че той е от династията на Рюрик. Олег е смятан и за най-известен Европейски владетел. През 911 г. той покорява Византия , като преди това е покорил хазарското царство и граничел с българското царство. Принуждава Византия да подпишат договор спогодба през 911 г. като Византия се задължава да плаща 2 пъти годишно данък на киевския княз. През 912 г. византийците устройват засада на Олег и той загива при тайнствени обстоятелства.

Следващият княз е Игор (912 945 г.) Игор Рюрик се жени за Олга, която според летописите е от български произход племеница на цар Симеон Велики, който я сватосва с Олег за съпруга на Игор. Византийците не желаят да спазват договора за плащане на данъци и князът тръгва срещу Византия. През 944 г. се разпада спогодбата между Киев и Византия. През 945 г. древляните организират засада и убиват Игор. Синът му е бил малък и управлението поема княгина Олга (945 963 г.). Нестор я описва като красива, енергична, мъдра, хитра, с мъжки ум, християнка. Тя три пъти отмъщава на древляните за убийството на нейния съпруг. Тя провежда първите официални реформи в Киевска Рус. Точно определя земите в които през определени интервали да се събират данъци. Посещавала по-големите населени места и разговаряла с поданиците си. Предпочитала дипломацията пред войната. През 957 г. по покана на императора Олга пътува до Константинопол. Успява да омая византийския император и подписва с него нова спогодба. Той установява взаимоотношения с Киевска Рус, която е стабилна държава. Всяка пролет се разменяли стоки и се купували или продавали стоки. През 964 г. княгинята се разболява и се оттегля. Княжеството се поема от сина и княз Святослав. Той е княз боец постоянно се биел с близки и далечни съседи. Святослав се бие с хазарите, покорява Кавказ и се насочва към Балканите. През 968 г. той се съгласява да помогне на византийците срещу българите във война. Той тръгва към Балканите с 60 хил. войска и успява да победи. Настанява се в Преслав, като оставя братовчед си да управлява Българските земи. През 971 г. Святослав, заедно с българите тръгва срещу византийците в една 3 месечна битка. В резултат подписва договор с Византия. През 972 г. близо до Днепърските брегове, печенегите убиват Святослав по поръчка на византийците. След смърта на Святослав, в династията започва борба за престола. Следващият княз на Киевска Рус е Ярополк Святославич. Той управлява от 972 до 978 г. През 978 г. Владимир Святославич се завръща и тръгва срещу брат си. Той поема князуването до 1015 г. Той е известен като Владимир Велики. При него власта става еднолична. По негово време Киевска Рус ства цялостна държава. Начело на големите градове поставя своите синове 12 на брой и така властта е в неговата династия. Владимир Велики е добър дипломат той принуждава литовците да признаят неговата власт, установява добри взаимоотношения с чехи, поляци, маджари. Така Киевска Рус по това време е разположена на огромна площ 800 хил. км2. Най-голямото му историческо постижение е покръстването на източните славяни избира религията на византийците християнството. Християнската църква за разлика от западната, която по това време поставя духовната власт над светската, слага на първо място княжеската власт, което укрепва авторитета на княза. Освен това новата вяра ускорява развитието на феодалните отношения между източните славяни. Така Владимир Велики установява връзки с европейските християнски монарси. Той се жени за Ана сестра на византийския император. През 1015 г. Владимир Велики умира и битката за престола трае от 1015 до 1119 г. Синовете му се избиват. В крайна сметка през 1036 г. един от братята Ярослав става единствен владетел, известен като Ярослав Мъдри (1036 1054 г.). Той разширява границите от Балтийско до Черно море, от река Ока до Карпатите. Това е времето на най-големия възход за Киевска Рус. Той създава редица училища, библиотека, започва активно строителство. Киев се превръща в европейска столица. Ярослав Мъдри установява близки връзки с много държави в Европа, посредством сключването на многобройни династически бракове. Самият той се жени за шведска престолонаследница. Религиозната и държавната политика е

Историята на Украйна facebook image
Публикувано от: Georgi Saykov

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.