Забравена парола?
Начало на реферати

История славянобългарская2


са пришълци и нашественици , а по право балканските земи принадлежат на славяните. В своето съчинение Паисий също се придържа към тезата за древния произход на българския народ , но критикува илиризма на мавро Орбини, когото той нарича Маврубир, понеже не прави разлика между отделните славянски народи на Балканите , а издига идеята за единен илирийски народ.
В структурно отношение История славянобългарска се състои от 10 части , в това число два предговора и едно послесловие.Що се отнася до съдържанието си История славянобългарска представлява кратък преразказ на основните събития от българската история от най-стари времена до унищожаването на средновековната българска държава от османците.Няколко страници са отделени на сръбската история, а в края на книгата си Паисий добавя кратки животописни данни за българските владетели , за братята Кирил и Методий и за българските светци.
Като цяла Паисий Хилендарски предлага една романтична по своя дух представа за българската история. Страница след страница хилендарският монах разкрива героичното минало на своя народ, като акцентира върху богатството и мощта на средновековната българска държава, върху бляскавите победи на българските хановеи царе,върху културните приноси на българите в духовното развитие на всички славянски народи. Един след друг пред читателя на
История славянобългарска възкръсват образи те на славни и мъдри владетели , на патриарси и светци, на просветители книжовници. Сред мрака на робските столетия Паисий Хилендарски вдъхва с думите си вяра и надежда ,пробужда самочувствието и гордостта на своите сънародници.
Това е и целта на хилендарсикя монах-да събуди националното самосъзнание на българите като ги подтикне към борба за национална еманципация и обособяване. Задачите пред българската нация, които Паисий постави са три: първата е борбата за национална култура и просвета; втората е борбата срещу гръцкото духовенство за създаване на независима българска църква; третата е борба за отхвърляне на османската власт , политическо освобождение и конституиране на независима българска държава. Трябва да се изтъкне ,че това е българската национална програма през цялото Възраждане, неотклонно следвана от цялата българска нация и от всички български политици, включително до края на Възраждането. Този факт определя голямото значение на Паисий и неговата книга в българската възрожденска история и в
Българската история като цяло. След него българските политици не се различават помежду си по отношение на зададената от Паисий национална програма, а се различават само тактически в изпълнението на тази програма.Друга особеност на
История славянобългарска е , че никъде в квигата Паисий не е формулирал пряко трите основни задачи в българската национална програма. Тези задачи са подсказани чрез самото съдържание на книгата- подборът на темите и моментите от Средновековната българска история направен от автора. Другият метод използван от Паисий за да внуши националните задачи е стилът му- той използва антитеза,хиперболизира могъществото на Средновековна България и други стилови похвати, чрез които внушава на читателите националните цели.
След написването на историята , до смъртта си през 1773 год. В манастир край Асеновград, по време на многобройните си пътувания, Паисий започва да я разпространява и популяризира с пълното съзнание за нейното значение. Известни са около 40 преписа и двадесетина преработки на историята му, сред които важно място заема първият и препис, направен от поп Стойко Владиславов (бъдещия Софроний
История славянобългарская2 facebook image
Публикувано от: Атанас Антонов

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.