Забравена парола?
Начало на реферати

История на изчислителната техника2


год. на 20 век е открита интегралната технология, даваща възможност върху един алициев кристал да се изработват няколко транзистора, заедно връзките между тях.

От средата на 60 те год. на 20 век при производството на компютри се използват интегрални схеми с малка и средна степен на интеграция, които спадат към трето поколение компютри.

В края на 60 те години на 20 век технологията за производство на интегрални схеми позволява създаването на интегрални схеми с висока степен на интеграция, съдържаща около 10 000 логически елементи в един кристал. Първоначално това се е използвало за производство на компютърни памети.

През 1971 година фирмата Интел предлага интегрална схема реализираща функциите на централния процесор, който бил комбинация от управляващото устройство и фабриката на Бебидж.

Такъв компютър, който съдържа централния процесор като интегрална схема се нарича микропроцесор. Първият персонален компютър по такава технология е създаден през 70 год. на 20 век от Джобс и Вознякс.

  • Всички компютърни системи изградени на базата на интегрални схеми са с висока и свръх висока степен на интеграция, чието производство започва в средата на 70 те год. на 20 век и продължава и до днес. Те спадат към четвърто поколение компютри.История на изчислителната техника2 facebook image
Публикувано от: NEVENKA VRAGOVA-GOESHKOVA

Подобни материали


Лекции по Информационно моделиране Информационни технологии
УРОК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА VІІ-МИ КЛАС Информационни технологии
Представяне, обработка и кодиране на информацията Информационни технологии
Със суфикса DP е обозначена концепцията “децентрализирана периферия”, т.е., разпределени входно изходни устройства, свързани чрез бърза серийна връзка с централния контролер. За разлика от програмируемия логически контролер (PLC – Programmable Logic Contr Информационни технологии
Работа с мрежа EasyNET Информационни технологии
Комютърна графика и компютърна презентация Информационни технологии
64 битови процесори на AMD – Athlon 64 и Opteron Информационни технологии
Паралелни компютърни системи с разпределени компоненти (ПКСРК) Информационни технологии
Web-базирана тестова система Информационни технологии
Езикът С++ Информационни технологии

Езикът С++ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.