Начало на реферати

Историко-географска характеристика на град Лъки.


ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАД ЛЪКИ


Лъки заема важно място сред новите градове от родопската група поради перспективното му развитие. До преди 25 - 30 години на мястото на града беше почти гола поляна. Тя се простира по голямата лъка при вливката на река Джурковска в река Манастирска. Лъки отстои на 50 км северно от Смолян и на 54 км южно от Пловдив. Разположен е на 1000 м надморска височина.

Още в 1952г. се разкриха богати находища на олово-цинкови руди. Част от първите геологопроучватели и картировачи, както и следващите ги родничари, станаха заселници в новото работническо селище. От 1960 г. то е признато за село, а в 1969 г. за град. Той разтеше с разкриването на рудници – Лъкавица, Джурково, Говедарски и Кенан дере. За първоначална обработка на рудата през 1960-62г. бе изградена флотационна фабрика.

Докато през 1967г. Лъки има 3268 жители, през 1985 те са 3950, а през 1992 – 3462 души. Луки е седалище на Пето рудоуправление. По богатство на залежите е най-перспективният район и град в Родопския минен басейн. За подържане на минните рудокопни съоражения, както и за машините на флотационната фабрика, е открит ремотно-механичен цех.

Лъки е средище и на дърводобив от трите държавни горски стопанства Лъки, Манастир и Кормисош.

Този бърз икономически подем чрез флотационната фабрика и удобните пътища приобщава към Лъкинския минен басейн не само селищата от поречието на р. Югославска, но и част от речната система на р.Арда (селищата от бившите общини Загражден и Давидково). Разширяват се връзките на Лъки и със село Павелско, което заедно с местността „Пашалийца” се превръща в селище за отдих на минйорите от Лъкинския басейн.

Градът е благоустроен с просторни блокови жилища, асвалтирани пътища и редеца заведения за битово-комунални услуги. Има фабрика за трикотаж(вълнен), като част от работничките са от село Манастир.

Селското стопанство се ограничава само в отглеждане на картофи и фуражи.

В стопанското отношение Лъки гравитира повече към Пловдив и Асеновград, отколкото към Смолян и Чепеларе. Рудата от басейна, след като се обогати и превърнев концентрат, се извозва за преработка в комбината между Пловдив и Асеновград. Оттам пък се докарва цялото количество техника и съоръжения, хранителни продукти (зеленчуци, плодове, месо и др.), както и облекло, обувки и др.

Лъкинският район ще се развива за в бъдеще и като туристически обект заради красивата родопска природа (местността Хайдушка поляна) и не на последно място за богатото ловно стопанство Кормисош.

Историко-географска характеристика на град Лъки. facebook image
Публикувано от: Здравко Борисов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.