Начало на реферати

Инвестиционните посредници в България учредяване, дейност и проблеми


пазар. Изрично трябва да се подчертае, че страни по първите две сделки могат да бъдат единствено инвестиционни посредници, които действат било за своа, било за чужда сметка. Що се отнася до договора за поемане, поемателят също трябва да бъде инвестиционен посредник, докато другата страна по договора е емитент на ценни книжа поради обстоятелството, че тук ценните книги се реализират на първичния пазар.

Дейността на инвестиционните посредници е подложена на множество рискове. Основните видове рискове са следните:

  1. Риск от промяна на доходността.

  2. Риск от промяна на цената на акциите.

  3. Риск от поемане на емисии

  4. Риск, свързан със сетълмента

  5. Риск от неточно изпълнение

  6. Рискове от други дейности

  7. Риск от промяна на валутните курсове

  8. Риск от големи експозиции

  9. Базисен риск


Използвана литература:

Асенова, Мариана - Пазарът на ценни книжа и фондовата борса

Ценни книжа, фондови борси, инвестиционни дружества, ИК Труд и право, София, 1995Инвестиционните посредници в България  учредяване, дейност и проблеми facebook image
Публикувано от: Мара Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.