Начало на реферати

Инвестиционни посредници членове на борсата, арбитражен съд


Инвестиционни посредници членове на борсата, арбитражен съд.

  1. Понятие за инвестиционни посредници

  2. Основни видове борсови посредници особености

  3. Борсов арбитражен съд

1. Понятие за инвестиционни посредници

Инвестиционни посредници са физически или юридически лица получили разрешение за извършване на борсови дейности по реда на закона за публичното предлагане на ЦК.

2. Основни видове борсови посредници особености

В глобален план инвестиционните посредници са:

Таблица 4


Вид посредник

Главни изисквания към посредника

Специални особености на посредника

1

ФЛ

а) разрешения за борсова дейност

б) да поддържа минимум ликвидни средства

формиране на провизии (резерви) за покриване на рискове при възникване на такива

2

Банки

а) разрешения за борсова дейност

б) наличен капитал

формиране на провизии (резерви) за покриване на рискове при възникване на такива

3

АД

Да притежава минимум капитал по търговския закон

Издава само поименни акции с права: един акционер - един глас в общото събрание

4

ООД

Наличен капитал по търговския закона

Числото на гласовете в общото събрание е порпорционално на дила на капитала.


Ключовата дума при инвестиционните посредници е инвеститор. Назначават се три вида инвеститори:

  • Професионален

Това е лице което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права, посредством придобиване, държание и прехвърляне на ЦК (акции, облигации и т.н.), притежавайки необходимата квалификация и опит за това.

  • Непрофесионален

Това е лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права, посредством придобиване, държание и прехвърляне на ЦК (акции, облигации и т.н.), не притежавайки необходимата квалификация и опит за това

  • Институционален

Инвестиционни посредници  членове на борсата, арбитражен съд facebook image
Публикувано от: Николай Василев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.