Начало на реферати

Интелект


намирала маймуната и сала било по-голямо, така че прехвърлянето станало невъзможно, тя измислила друг начин. Поставила пръчката на двата сала и за първи път преминала над водата по своеоразния мост /опити на Е. Вацуро и М. Щадина/. Използвала го и при гасене на пожар на първия сал като пренасяла вода от съд на втория, но не се досещала да гребне вода от езерото. Проявите на маймуната както се вижда свидетелстват, че интелектът не е просто проявление на притежавания опит, а на необходимия в дадената ситуация. Необходимостта налага да се измени поведението, изпреварващо та да се преустрои, да се ориентира към предстоящото, към бъдещото. По този начин поведението на равнището на интелекта става много по-целесъобразно и по-адекватно. Това му придава качеството на разумност.

Според доц.Стефан Колчев експериментално е доказано че висшите животни могат да решават определени задачи(Примерно когато на шимпанзе в клетка му се закачат банани и му се остави прът, то започва да го хвърля. След време му оставят и по-къс прът. Шимпанзето осъзнава връзката между тях, сглобява ги и успява да свали бананите. Друг пример е когато му оставят кутия. Тогава то вземе пръчката, качва се върху кутията и си сваля бананите. Друг пример е когато под червена пирамида има банан, при поставянето на други фигури с други цветове, то пак избира червената пирамида). Това доказва, че маймуната има определен навик и че има готовност да го изработи.

В своите изследвания Л. Накоц си служи с образци. Тя изследва способността на шимпанзетата да различава цветове. Тя им дава възможност да различават различно оцветени кръгове, след което им дава да си изберат различни кръгове и шимпанзетата безпогрешно си избират тези, които са видяли първи. Това води до извода, че шимпанзето притежава и мисловен процес. Също така, има и случай в който шимпанзе стоящо в лодка взема веслата и започва да гребе към брега.

Дарвин говори и за подобна елементарна мисловност и при кучетата. (Примерно един ловец застрелва две патици, но едната е само ранена. Кучето взема убитата, но като вижда ранената се спира и я удушава. То занася и двете патици на ловеца, като първо занася застреляната, а не ранената.

Навика най-добре се изгражда заедно с биологическите потребности.

Без да ограничаваме моментите на интелект при горила, шимпанзе и човекоподобните маймуни, можем да кажем, че няма празно пространство между психиката на човека и тази на маймуната.

Интелект facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиИнтелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.