Начало на реферати

Интелект


съждения, морал с който човека осъзнава предметите и ги приема. Това е разсъдъкът да осъществяваш и възприемаш нещата.

Тъй като интелектът не е възникнал на празно място, той се базира на по-съвършената психика на някои по-висши бозайници преди човека, където те са развити на по-висока степен, и където тяхното поведение се формира като интелектуално поведение в истинския смисъл на думата.

Когато наблюдаваме тези бозайници, ние констатираме редица черти, по които те се доближават до човека. Това важи не само за тяхното аналитично устройство и особености на организма, но и за поведението им. В тяхното общо поведение, сякаш има повторение в човешките черти. Именно от тук произхожда мнението, че човека произхожда от маймуната. Приликата между маймуната и човека започва още в ембрионалното развитие, в което се срещат еднакви елементи при висшите бозайници.

Хицки изтъква, че човешкия зародиш се отличава от маймунския при по-късен етап както и при другите бозайници. Маймуните са също така безпомощни, както и човека. Първо маймуните си приличат с човека по външен вид, по строеж, по състав на кръвта, по поведение. Доказано е че много заболявания, съществуват и при маймуните. Устройството на ръката на маймуните се отличава от ръката на всички други бозайници освен човешката, където палеца има отделен мускул(при маймуната и човека).


2.2.Прояви на интелект при животните, изследвани от различни учени

Ето какъв пример дава Любомир Георгиев за интелект при маймуните. Шимпанзето Рафаел /от лабораторията по сравнителна физиология на И. П. Павлов/ било поставено в дървен сал в центъра на езеро. На отдалечен от него друг сал имало привлекателна за животното храна. Маймуната била гладна, но не можела да достигне храната по известните на нея начини. В необичайните условия тя открила нова възможност за осъществяване на целта. Видяла, че на сала има дълга бамбукова пръчка. Взела я, потопила я във водата до дъното и като се опряла на нея, се прехвърлила на отсрещния сал. При друг опит / имало по-близък втори сал с по-къса на него бамбукова пръчка, а трети по-отдалечен с храна/ Рафаел, след като огледал обстановката, прехвърлил се на втория сал, взел бамбуковата пръчка, върнал се на първия, съединил пръчките и с помощта на удължената опора се прехвърлил на сала с храната. Когато разстоянието между мястото, където се

Интелект facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиИнтелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.