Начало на реферати

Интелект


1.Увод


Имат ли интелект животните и ако имат, доколко той е развит? Този въпрос е вълнувал не само учените, но и всеки мислещ и развиващ се човек. Защото общуването ни с животните е всекидневно, те са около нас и с нас, независимо дали ни помагат или пречат. Не може да не се запиташ и за корените на човешката психика, за еволюцията на животните и на човека, довела до развитието и усъвършенстването на мозъка и появата на интелекта. Как е станало всичко това, откъде е започнало и докъде ще стигне. Всички тези въпроси все още търсят своите отговори, направени са много изследвания и са написани доста научни трудове и учебници. Дали е открита обаче цялата истина едва ли, тъй като твърденията на учените са доста противоречиви и разнопосочни. Все пак самият факт, че има цяла наука, наречена еволюционна психология, говори че са натрупани вече достатъчно знания и научни разкрития, които да ни водят по пътя към истината и които разбулват загадките и мистериите около историята на познанията за психиката, интелекта и разума в животинския и човешкия свят.

Още в древна Гърция, Индия и Китай са се изразявали мнения и становища по въпроса за психиката и интелекта при животните. Едни философи са смятали, че животинската психика не се отличава от тази на човека, а други че тя не може да се сравни с човешката. В по-ново време Рене Декар счита че съзнанието е присъщо само за човека, без да счита че съзнанието на човека е произлязло от психиката на животните. Трудно е да се изследва психиката, защото тя е затворена и прикрита в човека. Тя не може да се види и пипне. Тя се реализира в практиката. Ето защо психиката на животните се опознава опосредствено чрез изучаване на тяхното поведение. Същото се отнася и за интелекта. Правени са многобройни и разнообразни опити от различни учени, за да се стигне до определени изводи и обобщения. И въпреки натрупания опит, все още много въпроси си остават неизяснени докрай. Какво все пак е доказано, проучено и анализирано от занимаващите се с тази сравнително нова и развиваща се наука ето някои аспекти по темата.


Интелект facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиИнтелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.