Начало на реферати

Интелект


че при отделяне на части от кората на челните полукълба се нарушават диференциращите и интегриращите интелектуални възможности на животните. Висши маймуни, които до операцията са решавали сложни задачи, загубват способността си да се справят с двуфазни задачи. Това показва, че челните полета на мозъка са най-тясно свързани с интелекта.

Двуфазните задачи не са единствено приоритет на маймуните. С тях се справят кучета, някои котки и др.


  1. Заключение


Проф.Л.Георгиев обобщава, че интелектуалната дейност като вариативна, адекватна на променящите се условия, се отличава със следните по-важни особености:

1.Възниква при затруднения когато животното не може да постигне потребното му чрез сработване на инстинкта или с помощта на навичните действия.

2.Поражда се при необходимост от нови действия за решаване на затруднението.

3.Не е шаблонна, а предполага различни възможности за решаване.

4.При животните се основава на възприятията на връзки и зависимости в ситуацията на нагледни пространствени операции или както се казва, интелектуалната й активност се разгръща в полето на образа.

5.Има примитивен характер. Не се основава на знания и не излиза извън задачите, породени от естествените условия на живот.

6.Не е водеща в поведението на животните. Главни форми на поведение са инстинктите и навиците.

7.Средствата за дейност са постижение на отделното животно.

Интелектът повишава адаптивните възможности на навиците и съответстващи на обективните изисквания на средата. Ловуването на бозайниците става по-перспективно, по-успешно. Интелектуалните действия, които се повтарят се автоматизират /например отваряне по определен начин на кутия шимпанзето/. Това означава, че се увеличава броят на навиците. Интелектът започва да определя проявяването на инстинкта. Човекоподобните маймуни например започват да се страхуват не просто при възприемането на отделен сигнал /звук, миризма/, а след анализиране на ситуацията и откриване в нея на реално заплашващи обстоятелства. Интелектът със своите регулиращи функции придава ново качество на инстинктите, повишава тяхната целесъобразност. Слоновете изпреварващо се ориентират в

Интелект facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиИнтелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.