Начало на реферати

Интелект


да отблъсква плода с пръчката през пролуката, т.е. да го отстранява от себе си, за да се приближи той до мрежата и да го вземе. Това противопоставящо се действие на инстинкта маймуната в края на краищата постигнала. Постъпила по необичаен начин, който бил резултат на интелектуално проявление.

Изследователите ги интересувало дали решението на задачата идва внезапно или има подготвителни моменти. За целта бил проведен и друг опит. Отвън до клетката бил поставен сандък с височина около 10 см. Той бил покрит със ситна мрежа така, че маймуната можела да бръкне през нея само с пръст. Сандъкът имал отвор отпред, а не откъм страната на клетката. В сандъка поставяли портокал. Маймуната имала единствената възможност да го вземе като постепенно с пръст го изтласква към отворената страна на сандъка. Това също не и се отдавало лесно по причина на антинавично поведение, което трябва да прояви / не да приближава към себе си, а да отдалечава желаното/. Изследователите се интересували и за посоката, по която маймуната изтласква плода дали тя е случайна или е избрана, с оглед на най-краткия път за решаване на задачата. Отговорът потвърдил последната хипотеза. И тук се осъществявало двуфазно решение подготвителна фаза решение за отблъскване с пръст на плода и изпълнителна осъществяване на замисленото и постигане на целта. Подготвителната фаза е характерна черта на интелектуалното поведение. То се отличава от слепите проби. Докато кокошката случайно търси пролука, за да се спаси, когато я подгонят, то маймуната се ориентира да открие перспектива, възможност за решаване на проблема и тогава действа. Нейните постъпки не са слепи, случайни, а премерени, насочени, предварително проектирани при това с вариантни възможности. В първата задача да вземе плода от сандъка, тя гризе ъгъла, оглежда го, мъчи се да мушне ръка през процепа, за да стигне постепенно до правилното решение.


2.6. Анатомо- физиологична основа на интелекта при животните


Анатомо-физиологичната основа на интелекта е развитието на кората на главния мозък, на неговите функционални възможности. Мозъкът на висшите бозайници се отличава с по-голямото място, което заема мозъчната кора в организацията и ръководството на психическата активност, със значителното увеличаване на нейната площ.Чрез нарастване броя на извивките и задълбочаване на браздите общата площ на мозъчната кора става значително по-голяма. Опити показват,

Интелект facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиИнтелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.