Начало на реферати

Интелект


като, че се прекратява, замира. После изведнъж започва отново, но вече по друг начин. Маймуната взима пръчката, насочва я към лакомството и с помощта на нея успява да го привлече към себе си и да го улови. Проведени са и други подобни опити като вместо пръчки в клетката има сандъци, с които маймуната може да си послужи, за да вземе лакомство закачено на тава. При променените условия тя решавала задачата по-бързо, което свидетелства за известно пренасяне на опита.

Опитите дали основание на В. Кьолер да направи няколко съществени заключения:

1.След неуспешните опити настъпва озарение инсайт. Маймуната намира и се ползва от потребното средство. В действителност поведението й представлява интересен феномен, който се състои в следното: Умореното животно застава неподвижно в един от ъглите на клетката. В този момент в полето на зрението си то обхваща целта /желаното лакомство/ и предметите, които са наоколо. Установява мислена връзка между тях и това му помага да открие решението. Намерила го, маймуната вдъхновено скача и практически се заема да го изпълни или озарението инсайтът се изразява в интелектуалното проектиране на отговора.

2.Успешният опит, макар осъществен и веднъж, се възпроизвежда по-нататък без предварителни проби. Маймуната свободно се справя с подобни задачи.

3.Човекоподобните маймуни се оказват в състояние да решават двуфазни задачи. Двуразността се изразява в способността да обединяват в единство две различни действия подготвително, което се състои в намиране на подходящо средство за решаване на задачата и изпълнителско практическо постигане на целта.

Н. Ладинина Котс и Е. Г. Вацуро са извършили значително усложнени опити, които характеризират интелектуалните възможности на човекоподобните маймуни. В стаята, където живеели маймуните бил поставен сандък отпред преграден с мрежа, а отзад с дъски. Между дъските имало тесен продълговат процеп. В средата на сандъка през процепа и мрежата се виждал плод. До стената на сандъка стояла пръчка. Решението на задачата се състояло в това с пръчката през процепа да отблъсне лакомство към мрежата и да го вземе в ръка. Най-напред маймуната правила стереотипни опити да достигне плода с ръка, като бъркала през процепа, но той бил отдалечен. Обикаляла около него, гледала през процепа, провирала пръчка от различни страни и се мъчила да приближи лакомството към себе си. Експериментът изисквал нещо различно да превъзмогне инстинкта и

Интелект facebook image
Публикувано от: Костадин Костадинов

Подобни материалиИнтелект 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.