Забравена парола?
Начало на реферати

Интегрирано обучение на ученици със СОП


14.ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИСтратегии за преподаване:

 1. Вариативни-ориентирани са към подпомагане на тези деца в 3 области:

  • Да се подпомогнат децата със СОП за директно упражняване на умения.

  • За овладяване на стратегии за учене.

  • Възпитаване на социални и комуникативни умения.

Функциите на обучението на деца със СОП директното обучение трябва да следва логическа последователност, която се изразява в:

1.Ежедневен преглед,проверка на работата от предишния ден и повторно преподаване ако е необходимо.

 • Проверка на дом. Работа;

 • Повторно преподаване в областите, в които е допуснал грешки.

2.Представяне на новото съдържание

 • Осигуряване на преглед на новия материал;

 • По малко материал на бързи стъпки.

3.Учителя да дава подробна информация на учениците

4.Преподаването на новите умения да стане, когато старите са усвоени

5.Използвани похвати-позволяване от учителя да задават въпроси, подсказване от страна на учителя;даване на възможност на учениците да отговарят и да работят заедно, не само на интегрираните;оценяването на децата да е коректно(оценката да е според знанията); провеждане на допълнителни упражнения в ресурсната стая;децата да имат успех до 70/80% овладян материал.

Самостоятелни упражнения на ученици със затруднения:

 • Упражнения в ресурсната стая;

 • Самостоятелна работа за вкъщи;

 • Повторно преподаване.

Особености на обучението: обучението на деца със СОП е предизвикателство,то включва:

Използване на мултимедиен подход;

 • Допълнително аудио-визуални средства,филми,записи и др.

 • Използване на схематичното изложение на материала;

 • Използване на допълнителни практически задачи, чрез използване на различни форми-проекти, карти, схеми, таблици;

 • Прилагане на различни методи на оценяване;

 • Избягване на разсеяност;

 • Интегрирано обучение на ученици със СОП facebook image
  Публикувано от: Gacho Valchev

  Подобни материали  Интегрирано обучение на ученици със СОП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.