Забравена парола?
Начало на реферати

Интегрирано и включващо обучениеИнтегрирано и включващо обучение


. Концепцията за интеграция на хората с увреждания

1. Интеграция от латински взаимно проникване, събиране на частите в едно цяло. След Втората световна война се разви концепцията да са интегрирани разпръснати в обществото сред другите. Този термин се използва в икономиката, във физиологията тя събира, обобщава информацията.

2. Интеграция, концепция за интеграция на хората с увреждания Това е равноправно участие в живота на обществото.

- Лицето с увреждане трябва да получи подходяща за него професия. Тази професия да изпълнява толкова качествено, колкото и здравите хора. Обществото оценява постижението на увреждането.

- Опасността при интеграцията е хората с увреждане да не попаднат в още по-голяма изолация;

- Създаване на затворени общности те обезличават личността, прокарват рязка граница между интегрираните и другите.


Интеграцията не е поглъщане. Интегрираният трябва да работи равноправно. Интерацията помага на личността да се развива.


. Изисквания към личността, за да се интегрира:

 • детето трябва да познава себе си, собствената си личност /силни и слаби страни/;

 • да умее да взима решение /елементарно/;

 • да има самоконтрол;

 • да има адекватно поведение;


. Равнища на интеграцията.

 1. Физическа интеграция /къде се намира/.

 2. Социална интеграция / да умее да общува/

 3. Функционална интеграция /ученика да сменя своите функции в групата, да бъде избиран, предпочитан в групата/

V. Видове интеграция.

 1. Училищна интеграция в обучението.

 2. Професионална интеграция за работа заедно със здравите хора.

 3. Социална интеграция в политическия живот, при избори, пълноценен член на обществото, да посещава клубове.

 4. Културна интеграция.
Поява и развитие на ИО

Интегрирано и включващо обучение facebook image
Публикувано от: Ivalena Chavdarova Stoyanova

Подобни материалиИнтегрирано и включващо обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.