Забравена парола?
Начало на реферати

Интеграция на деца със специални образователни потребности


Интеграция на деца със специални образователни потребности


1. Характеристика на дете със СОП

Обект на настоящето изследване е дете, което има специални образователни потребности, тъй като има проблеми със слуха и възприятието на звуци. Това води до:

- цялостно нарушение на познавателната дейност (или всички когнитивни процеси възприятие, представа, внимание, мислене, интелект, реч и въображение);

- груби нарушения в перцептивно - представната сфера възприятието е затруднено поради нарушението на слуховия анализатор, наименованието на обектите и формирането на понятия и образуването на представи се забавят.

- интелектуален дефицит тъй като, интелектът на детето осигурява възможност за използване на наличните познания в нова непозната среда, но наличните познания са малко и това затормозява развитието на интелекта като цяло.

- нарушения в изграждането на словесно мислене и др. произтичат и са обвързани с всички изброени по-горе нарушения.

Детето посещава училище, което е предназначено за деца със специални образователни потребности, како при урочната дейност, особено значение имат специфичните форми на работа с тези деца. Нещо повече, детето посещава заедно с единия си родител и специализирани курсове, където то се приучава да общува с тях.


2. Диагноза

Диагнозата, поставена на детето е общо недоразвитие на слуха и речта. Това е т нар. алалия, която се определя като системно недоразвитие на слуха, при което се нарушават всички компоненти на речта фонетико-фонематичната страна, лексико-граматическия строеж и пр.

3. Хронология

Първите наблюдения и отриването на заболяването при детето е в бебешка възраст, когато е установено, че детето произнася звуци сравнително късно. Лекари установяват, че:

Интеграция на деца със специални образователни потребности facebook image
Публикувано от: Стелиян Георгиев

Подобни материалиИнтеграция на деца със специални образователни потребности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.