Забравена парола?
Начало на реферати

Инфраструктура на град Елена


Гъстотата на пътната мрежа в община Елена е 0,66 км/кв.км.- над средната за страната, но с ниска категория на изградената пътна мрежа. Липсват автомагистрали и пътища от първи клас.

Главната транспортна артерия, която минава край град Елена е второкласен път II-53 "Поликраище-Сливен". Тя свързва общината на север с главния железопътен възел в Централна Северна България- Горна Оряховица и с областния център Велико Търново. От нея се отделя път III-533, който свързва Елена с общинските центрове Антоново и Омуртаг от област Търговище. Втората косвена връзка на общинския с областния център е път III-551 "Дебелец-Плаково-Средни колиби-Елена".

Друга важна транспортна артерия е третокласен път III-534 "Елена-Твърдица". Освен, че осъществява връзка с хижите "Буковец" и "Чумерна", той е най-пряката връзка между селищата от двете страни на Стара планина. Поради лошата пътна настилка в северния участък, пътят остава неизползваем от масовия автомобилен транспорт.

Според Закона за пътищата от март 2000 година като републикански пътища от държавната пътна мрежа на територията на общината има пътищата от втори и трети клас с дължина 81,4 км., а местните пътища са 312,2 км.

На територията на общината енергийната система е на добро равнище. Всички населени места са електрифицирани.

Обслужването на населението се извършва от "Електроразпределение- Горна Оряховица" ЕАД, клон Велико Търново, технически участък Елена.

На територията на общината не се произвежда електроенергия.

Град Елена се захранва от една подстанция "Елена", осигурена редовно и резервно с два електропровода 110 кV Разпределителната мрежа се състои от 10 въздушни 20 кV електропровода и един кабелен

Територията на община Елена се обслужва от ВиК "Йовковци" ООД град Велико Търново, район Елена. Почти всички населени места са водоснабдени. Повечето са свързани централен водопровод, но на места са изградени и местни водоизточници, чрез каптиране на кладенци.

Канализационната мрежа в града е почти напълно изградена, но липсва главен канализационен колектор и като такъв се използва реката, преминаваща през центъра на града. Изграждането на довеждащ колектор е в процес на изпълнение, но върви с изключително бавни темпове поради липса на сериозно финансиране. Няма градска пречиствателна станция. В по-големите села канализацията е изградена частично, а в някои такава въобще липсва и се използват септични ями.

Инфраструктура на град Елена facebook image
Публикувано от: Марин Николов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.