Начало на реферати

Инфрачервена и Раман спектроскопия


Инфрачервена и Раман спектроскопия


Атомите никога не са фиксирани в пространството,а се движат непрекъснато.В молекулите обаче движенията на атомите са ограничени от взаимодействията чрез химични връзки и движенията на атомите могат да се класифицират като се имат предвид тези ограничения.

Първи тип движение транслацията, съответства на движение на цялата молекула в пространството като положението на атомите един спрямо друг остава фиксирано.

Молекулите претърпяват и ротационни преходи,при които междуатомните разстояния остават постоянни, но цялата молекула се върти (ротира) спрямо три взаимно перпендикулярни оси, минаващи през центъра на масата й.

Всички други движения на атомите в една молекула могат да се класифицират като трептения или вибрации.

Тези движения предизвикват и изменения в енергията на молекулите. Това предизвиква преходи и получаване на спектри,които характеризират молекулата като цяло.Те се получават в чист вид само в далечната инфрачервена и микровълновата област, и се изучават в инфрачервената спектроскопия и спектроскопия на комбинационното разсейване (Раманови спектри)

Въпреки,че както инфрачервената, така и рамановата спектроскопия доставят информация за вибрационната честота, разпределението на електронния заряд и насоченото поведение при заместване на атоми,се определя и степента, в която едно трептене е активно в инфрачервения и рамановия спектър.


Инфрачервена спектроскопия

Инфрачервената спектроскопия включва абсорбция на електромагнитно лъчение в инфрачервената област на спектъра, нормално от 4000 до 200 сm. Една молекула ще абсорбира инфрачервено лъчение, ако промяната във вибрационните състояния е свързана с промяна в диполния момент в молекулата.

Тъй като молекулата вибрира, разпределението на заряда може или неможе да се мени спрямо това в началото в зависимост от

Инфрачервена и Раман спектроскопия facebook image
Публикувано от: Недялка Петрова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.