Забравена парола?
Начало на реферати

Информация за биомасата


БИОМАСА

Биомасата попада в три различни групи:

Зависими ресурси: Това са странични продукти и отпадъци, създадени по време на селскостопанските, индустриални и търговски процеси. Това включва горски продукти, отпадъчен дървен материал, слама, рядка каша от животински отпадъци, кокоши отпадъци и индустриални и общински отпадъци (като хранителни отпадъци). Например от всеки тон ожънато жито се получава определено количество ‘отпадъчна’ слама, а от всяко отсечено дърво, използвано за направа на мебели, остава голям процент дървесна маса, която не може да бъде използвана. Тези странични продукти могат да бъдат оползотворени под формата на биомасови горива, например при изгаряне в битова печка.

Специализирани енергийни реколти: Това са едногодишни реколти, като например шубраци, трева, върби и тополи, които се отглеждат специално за създаване на биомасово гориво.

Мулти-функционални реколти: Това са реколти, които могат да бъдат използвани за създаването на различни видове енергия. Например житните класове могат да бъдат използвани за създаване на гориво (включително биоетанол и биодизел), а сламките могат да се използват при създаването на електроенергия.

Биомасата може да бъде превръщана в топлина и електричество по няколко различни начина. В зависимост от източника си, тези процеси включват горене, пиролиза (разлагането или преобразуването на съставките, причинено от топлина), газификация (превръщането на биомасата в газообразно гориво), анаеробно асимилиране (разлагането на органичния биоматериал чрез бактериално въздействие при отсъствието на въздух и при топли, влажни условия) или ферментация.

Енергията може да бъде извличана от дървени, биомасови източници (включително горски продукти, отпадъчен дървен материал и слама), използвайки горивни системи, които могат да бъдат използвани, за да затоплят всичко – от битова печка или система за топла вода, до цяла община. Биомасата може да бъде използвана самостоятелно или чрез изгарянето й заедно с изкопаеми горива в електроцентралите, намалявайки отделянето на парников газ чрез подмяна на изискваният компонент изкопаеми горива. При използване в индустрията или селското стопанство, бойлерите, захранвани от дървена биомаса като например картон, дървен материал, отпадъчни маси или сламки може да помогне за намаляване на разходите за изхвърляне на отпадъците.

Биогазът, земният газ и ферментацията използват естествените процеси на анаеробно асимилиране.

Биогазът се създава от концентрацията на отпадъци или тор. Последните обикновено съществуват под формата на рядка каша, съставено предимно от вода (почти 95 процента). Кашата се изсипва във асимилатор, продължително или на порции. Асимилирането трае от десет дни до няколко седмици, при температура от 35º С.

Информация за биомасата facebook image
Публикувано от: MAGDALENA FILIPOVA DZHOLOVA

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.