Забравена парола?
Начало на реферати

Информационно осигуряване на малката фирма


Информационно осигуряване на малката фирмаИзползване на изчислителна и комуникационна техника в малката фирма


Практиката за използване на такава техника в малката фирма е изключително разнообразна. Много от собствениците са превърнали своите персонални компютри в свои помащници, ресурс и средство, но има и такива използващи ги за развлечение.

В повечето малки фирми собствениците виждат персоналния компютър като средство, на което само се начисляват амортизации. Но в условията на развитието на информационните технологии използването на персонални комютри и интернет в малката фирма са неоходими и трябва да бъдат част от инструментите за оцеляване и добиване на конкурентни предимства.

Основните насоки за използването на персоналните комютри и комуникационната техника от малката фирма са:

 • въвеждане на по-висока организираност във фирмата;

 • намаляване на разходите за комуниказии;

 • намиране на нови клиенти и контрагенти;

 • въвеждане на по-висока сигурност във фирмата.


 1. Организираност – много от собствениците на малък бизнес се убеждават, че чрез ежедневното въвеждане на данни се постига организация на цялата дейност на малката фирма. Всеки ден, до определен час се въвеждат данните за изваждането на утрешния отчет и анализ на дейността. Това потаряне всеки ден, месец ... води до ред и дистиплина във фирмата и организираност и без надзора насобственика.

От особена важност при закупуването на готови програмни продукти за управление на малката фирма е тяхната функционалност. Параметрите са:

 • съвместимост с други използвани управлениски продукти;

 • възможности за изготвяне на отчети за държавните органи;

 • възможност за работа в мрежа и в реално време;

 • наличие на инструменталирум за анализ на стопанската дейност;

 • възможност за обновяване и развитие на програмни продукти.


 1. намаляване разходите за комуникация – използването на персонален компютър и комуникационна техника намалява общите разходи във фирмата. Това е така защото в постояните разходи се включват разходите за телефон и факс.

 • първо трябва да бъде намере интернет провайдер, осигуряващ телефонна услуга, чрез интернет. Това намалява разходите за телефон до 3-4 пъти. На българския пазар фирите, които предлагат тази услуга са Орбител и Некком (предлагат се карти, чрез които цената на разховорите са намалява до 70 %)

Информационно осигуряване на малката фирма facebook image
Публикувано от: Лили

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.