Начало на реферати

Икономика и Екология


Светослав Чукански 12г клас

Икономика - екология


Нека убием природата! За какво ни е ако не ни носи печалба и не можем да я продадем срещу "скромна" комисионна? Нека смачкаме и обявим за луд всеки, на когото му пука и който погледне по - далеч от носа си и иска да остави на децата и децата на децата си правото на избор дали искат да живеят в свят от бетон и асфалт, с мъртва природа и отровни газове вместо въздух. И всичко това заради фикс – идеята на „модерния” човек да строи и изгражда нови обекти за целите на икономиката.

Безспорно икономиката, търговията, маркетинга са бъдещето, но не би трябвало те да реализират своите цели за сметка на заобикалящата ни красота на природата. В никакъв случай не бих казал, че тя е по-маловажна от икономиката. Да – икономиката ни носи пари. А в днешно време без тези „ценни хартийки” живота е немислим. Но погледнато от друг ъгъл ще забележим, че печелейки пари постоянно, човек започва да се замисля как и къде ще ги похарчи. И не случайно той ги харчи на местата, които природата е сътворила – морета, планини, реки и езера.

България, за съжаление в последните години се превръща в страна точно от разглеждания тип – с изключително голямо разнообразие на спиращи – дъха гледки и места, но заобиколени от бетон, асфалт и др. От една страна е вярно, че без пътища човек не би могъл да достигне до тези места и да ги види, но все пак нужно ли е например за малка местност, която може да бъде разгледана само от 200 човека наведнъж, да се изградят около нея хотели чиито капацитет е за 2000 души?

Не един и два са примерите за намеса на икономиката в областта на екологията. Да вземем например прословутият „Софийски боклук”. За концесията по събирането и обработването на отпадъците се бориха множество фирми, всяка преследваща своите интереси. А тези интереси определено са финансови – колко ще спечели фирмата, за какъв период от време, какви разходи ще има и т.н. По този начин, обслужвайки икономическите интереси на тези фирми, управляващите просто забравиха че на сметището на София има вече няколко милиона бали, които чакат фирмите да се договорят, да си определят комисионните и допълнителните преференции, без да се сетят, че престоявайки, тези бали силно замърсяват околната среда и са една екологична „бомба”.

Друг типичен пример от българската действителност на тема „разминаване между икономически цели и опазване на околната среда” е програмата „Натура 2000”. Тя получи изключително голям отглас в публичното пространство. Това се дължи от една страна на големите площи, които са включени в програмата, без това да е необходимо, т.е. това са площи, които по дефиниция не би трябвало да влизат там, а също така и площи, които са частна собственост. Така те ще бъдат отнети от законните си притежатели и ще станат държавна собственост срещу минимални обезпечения. От друга гледна точка от „Натура 2000” са извадени територии, които би трябвало наистина да са защитени. Властта извади от списъка на защитените територии много от досега защитените планини, гори и резервати и следователно разреши строителство в тях, което ще доведе до тоталното им разрушаване и може би до истинска еко - катастрофа! Това вече е наистина притеснително.

Икономика и Екология facebook image
Публикувано от: Парашкева Йовева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.