Забравена парола?
Начало на реферати

Икономическо развитие на страните от третия свят след ВСВ


Икономическо развитие на страните от третия свят след ВСВ


Третият свят е категория, породена от конкретните исторически условия, а именно излизането на световната арена на група бивши колонии, придобили независимост в резултат на разпадането на колониалната система. През цялото многообразие на страните от тази група те притежават общи черти, чиято съвкупност се обхваща от понятието слаборазвитост. То по-често се интерпретира като съвкупност от количествени показатели: доста ниско равнище на социално и икономическо развитие, доста ниско образователно равнище, преобладаване на селското население и др./Основни етапи на установяването и развитието на третия свят като фактор на световната политика и икономика са:- Краят на 40-те началото на 50-те години на XX в, характеризиращ се с антиколониална насоченост и първи стъпки за формиране на особената позиция на тези страни в световната политика и икономика.- Краят на 50-те началото на 60-те години на XX в., характеризиращ се с тотално разпадане на колониалната система, организационно оформяне на тезата за особеното място на бившите колонии и полуколонии в световната политика и икономика и първи практически стъпки за материализиране на алтернативна некапиталистическа тенденция в политическото и социално-икономическото развитие. Втората половина на 60-те началото на 70-те години на XX в., характеризираща се със засилване на антиколониалния потенциал, радикализация

.г.)Дълбоките сътресения в световната икономика, предизвикани от тежката икономическа криза от 1929-1933г., водят до промяна в стопанската политика на държавите. Бързата икономическа стабилизация на нацистка Германия и прогресът на СССР, основан на петгодишно държавно планиране, показват решаващата роля на държавната намеса в ръководството на стопанството.

Необходимостта от такава намеса е теоретично обоснована и от стопанския икономист Джон Кейнс в книгата му Всеобща теория на заетостта, процента и парите (1936г.). Много страни използват различни елементи от техническите способи на кейнсианската школа за намеса на държавата в икономиката.

В САЩ антикризисната политика е свързана с името на президента Рузвелт и влиза в историята като нов курс, в която се акцентира именно активната намеса на държавата в стопанския живот. Предприетите от 1933 г. мерки за оздравяване на банковата и финансовата система дават добри резултати. След ново лицензиране на банките, техният брой намалява с 1/5. През януари 1934 г. е извършена девалвация на долара с 41%. До някъде е облекчено положението на длъжниците. /През 1933 г. се приема Закон за възстановяване на националната промишленост. Той включва създаването

Икономическо развитие на страните от третия свят след ВСВ facebook image
Публикувано от: Маргарита Николова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.