Забравена парола?
Начало на реферати

Икономически анализ на човешките ресурси (ЧР)


2.3.Качествена определеност на персонала- свързан е с изучаване състава на търговският персонал по различни признаци.Основен метод за изучаване на качествената характеристика е методът на групирането.Той е свързан с групиране на персонала по различни качествени белези.По-важни такива са:

-категории персонал

-професии

-образование

-трудов стаж по специалността

-въраст

-пол и др.

Групирането може да се извърши по един или няколко признака.Въз основа на резултатите от анализа могат да се разработят решения за подобряване състава на търговския персонал.

Обект на изследване трябва да бъде и структурата на персонала.Целта е да се установи съотношението между различните групи и категории персонал.Структурата може да се оценява най-малко от 3 м-т:

-от гл-т- на целите на структурата на персонала

-от гл-т- на сепента на осигуреност на фирмената дейност с отделни професии длъжности и равнище на квалификация

-от гл-т- на закономерностите в структурата на персонала

Анализ на квалификацията и равнището на персонала.Те се оценяват от гл-т на практикуваните форми с откъсване и без откъсване от работа; от гл-т на конкретните участници; от гл-т на изразходваните средства за квалификация; от гл-т на постигнатите реални резултати от повишаване квалификациата на персонала.3.Анализ на използването на ЧР


Анализ на използването на човешки ресурси-ЧР. Този анализ е обективно необходим процес защото дава възможност за обвързване на параметрите на ЧР с реалното им участие в търговския процес и постигнати резултати.Освен това той съдейства за разкриване на неизползваните възможности за по-добро натоварване на ЧР и относително спазване на на разходите за труд.

Използването на ЧР се проявява в 2 форми:

-екстензивно- характеризира се и се изследва чрез РВ

-интензивно-характеризира се и се изследва чрез производителността и ефективността на ЧР

Анализ на използването на РВ-той се явява средство за рационализиране на разпределението и използването на ЧР в рамките на определен времеви хоризонт.От използването на РВ до голяма степен зависи изпълнението на целите на продажбата и на др. Икономически показатели характеризиращи ефективността на търговската дейност- анализа на използването на РВ се подчинява на следните основни задачи:

-разкриване структурата на РВ

Икономически анализ на човешките ресурси (ЧР) facebook image
Публикувано от: Константин Георгиев

Подобни материалиИкономически анализ на човешките ресурси (ЧР) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.