Забравена парола?
Начало на реферати

Игрова култура, модели на игрово взаимодействие и етапи на моделния процес


- Изразяване на собствни предложения и идеи

Игровата култура на всяко дете е демонстриране на система от начини на игра, а изменящото се според желанието на детето игрово пространство се трансформира в игрова среда, в зависимост от

замисъла, инициативата и игровото съдържание.

Всяка една проява на игрова култура може да се разгърне тогава когато е предизвикана от отговорност ,да се изрази не само заради самата индивидуалност ,колкото заради комуникацията и общуването с другите . Характерно е ,че игровата култура се реализира в игрова ситуация.Децата на различна възраст имат различни игрова култура :

Игрова култура на 3-4 годишните деца се изразява в :

  • Подготвяне на умения за преобразуване на игровия материал.

  • Възпитаване на умения за индентифициране при използване на открити правила

  • Реагиране на динамична смяна на атрибутите на ролята- костюмиране и прилагане на игрови действия

  • Провокиране на игрови контакти при вербално и невербално изразяване

Игрова култура на 4-5 годишните деца включва:

  • Самоизразяване и самореализиране чрез ролята и правилата

  • Сътворяване на измислен свят при обединяване в игри с партньори

  • Споделяне на преживявания със съмишленици и защитаване на собственото място в играещата общност

  • Обозначаване с думи и фрази , които са ключови елементи на играенето , приключения и измислици, оживяващи в персонажи и фигури
-4-

Игрова култура на 5-6 годишните деца се характеризира с :

  • Определянето на тема ,роли, правила,съобразно игровото пространство, наличните игрови материали и играчки, определящи играенето

Игрова култура, модели на игрово взаимодействие и етапи на моделния процес facebook image
Публикувано от: Цвета Христова

Подобни материалиИгрова култура, модели на игрово взаимодействие и етапи на моделния процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.