Начало на реферати

Христо Смирненски - Мечти и сурова действителност


Силно въздействащи са стиховете ,които разкриват лицето на страданието.В този ад юношата е неподготвен и изплашен.В миговете на собствен страданке той вижда болката и стреданието на хилядите като него.Обруган е човешкият Дух.За да подчертае унижението на човешкото достойнство ,Смирненски използва символи ,които водят началото си от Библията-"Трнен венец” ,“Златнй телец” ,”човешкия Дух”.Библейските думи кореспондират с познанието на човека за добро и зло ,справедливост и робство.Те внушават прозрението ,че животът е сложен и тежък ,че светът отдавна е престанал да бъде рай.Освен с библейска оценъчност те носят и нови значения.В този свят на злото ,хората са отхвърлили .Бога ,а с него истината и справедлизостта.Мъчителите в този ад са хората ,които почитат златото ,парите.0т тях невинните стрдат несправедливо.Образите от Библията внушават и оптимистичната представа за Възкресението на Духа ,който не е създаден да живее в окови ,а е свободен ,дори когато е под тежестта на "трънен венец".

Символните образи на Живота ,3латния телец ,на човешкия Дух ,са образ -символи ,в които е зложен обобщения смисъл на основните категории на човекото битие.Картината е и конкретна ,и универсална.

Не е лесно на личността да се вгледа в себе си и да бъде наясно към какво се стреми.Не е възможно човек да живее вън от проблемите на времето и обществото.

Според юношата-герой пълноценен е животът на човека ,който не се примирйва с действителността.Затова и изборът се явява човешко мерило на идеята за щастието.Страданието ражда гнева ,недоволството.Окованият звън свидетелства за насъбралите се болка и ярост.

Юношата вече се е променил.Лично преживените разочарования раждат нова истина за света и човека -състоянието на робско примирение неможе ,да трае вечно.В представите си за живота ,в началото на съзнателния си житейски път ,той е обърнат към света ,но стремежите му са свързани със самия него.Сега младият човек се вглежда в другите и съчувстзието към чуждото нещастие води до промяна в самия него.Юношата е този ,който призовава към промяна:

Христо Смирненски - Мечти и сурова действителност facebook image
Публикувано от: Veselin Iliev

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.