Начало на реферати

Христо Ботев и неговото творчество


В Обесването на Васил Левски майката и родината окончателно се сливат. Акцентирано е върху идеята, че свободата може да се постигне само с цената на най скъпи жертви. Тази идея и идеята на Хаджи Димитър всъщност са основни внушения на Ботевата поезия;


 • Борба:

Творбата осмисля робството не само в контекста на националната съдба, но и в хилядолетната история на света. В началото то е изживяно само в личното пространство на душата на лирическия герой. Отнети са вярата, надеждата и любовта. Метафората сън мъртвешки показва апатията и бездействието на роба. Постепенно пространството на робството се разширява и достига до Античността. Изконните нравствени ценности са парадоксално преобърнати и по този начин създават контурите на едно лъжливо общество. Целият този свят е изначално и безкрайно робски. Лъжата се е превърнала във фундамент, върху който се гради управлението му. Той е безнадежден, неподвижен и застинал. Единственото, което може да го раздвижи е борбата, интерпретирана като мотив в последните три стиха. Тя е изведена като единствена алтернатива на робския свят.

 • Опозиции в Ботевата поезия:

 1. Свобода Робство;

 2. Безсмъртие Смърт;

 3. Любов Омраза;

 4. Песен Плач;

 5. Балкан Поле;

 6. Вик Мълчание;


 • Мотиви в Ботевата поезия:

 1. Неизживяната младост;

 2. Майката;

 3. Гробът;

 4. Пътят;

 5. Сърцето;

 6. Песента, която предава завета;

 7. Забравата;

 8. Нерадостната робска участ;

 9. Лъжливото обещание;


Христо Ботев и неговото творчество facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Подобни материалиХристо Ботев и неговото творчество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.