Начало на реферати

Христо Ботев и неговото творчество


Христо Ботев


  1. Жизнен път:

Христо Ботьов Петков е роден на 6 Януари 1848г. в град Калофер, в семейството на известния възрожденски учител Ботьо Петков и Иванка Дренкова. Има още трима братя: Боян, Кирил и Стефан.

Първоначално учи в Карлово, а след това заедно с баща си се връщат в Калофер и там завършва основното си образование.

В Калофер Ботев използва библиотеката на баща си и получава значителна за възрастта си обща култура. През 1863г. със съдействието на руския консул Найден Геров, Ботев заминава за Одеса, където е приет във Втора Одеска Мъжка Гимназия. През 1865г. е изключен и заминава за с. Задунаевка.

Завръща се в Калофер през 1867г., за да поеме поста на болния си баща. На 11 Май 1867г. (празника на Св. св. Кирил и Методи) произнася огнено слово срещу турците, което принуждава баща му да го изпрати в Румъния, за да го предпази от арест. Първоначално Ботев се установява в Букурещ, а няколко месеца по късно се премества в Браила, където се запознава с хъшовете и става приятел на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. През 1868г. поетът се записва при четата на Жельо Войвода, но тя така и не преминава през Дунава, защото предводителят й е арестуван няколко дни преди това.

Зимата на 1868 1869г. Ботев прекарва в една мелница край Букурещ заедно с Васил Левски. През 1869г. поетът пожителства в град Александрия (Румъния) и помага при редактирането на Каравеловите вестници Свобода и Независимост. През 1871г. в Браила издава първия си вестник Дума за българските емигранти 5 броя. На следващата година попада за кратко в затвора заради революционна дейност. През 1864г. създава сатиричния вестник Будилник 3 броя. След обесването на Левски 1873г. и отказването на Каравелов от революционна дейност, Ботев оглавява БРЦК и издава в. Знаме, който става негов орган. През 1875г. сключва брак с вдовицата Венета Рачкова и на следващата година се ражда единствената му дъщеря Иванка. Въпреки тежките материални затруднения, той започва да издава четвъртия си в. Нова България 1 брой.

В края на 1875г., по предложение на Ботев, БРЦК започва курс по въоръжена борба. В резултат на това избухва Априлското въстание и се организира чета. През 1875г. Ботев издава първата си и единствена стихосбирка Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова.

На 16 Май организираната от Ботев чета заминава с влак за Гюрчево, където четниците се качват на австрийския параход Радецки. На 17 Май четниците превземат парахода и принуждават капитана да акустира до град Козлодуй. Четата се отправя към Врачанския Балкан и на 18 Май води тежки сражения с редовната турска армия. На 20 Май четата е обкръжена под вр. Вола в местността Милин камък. На 2 Юни (нов стил) четата e обкръжена и с част от нея заемат позиция в падината Йолковица. Привечер Ботев е оцелен в сърцето.


  1. Ботевият лирически герой в търсене на пътя:

Основният сюжет на Ботевото творчество е сюжетът за пожеланата, нравствено изстрадана и героично отстоявана българска свобода. По този начин свободата се превръща в сложна философска и нравствена категория, включваща националната, социалната и личната свобода.

Христо Ботев и неговото творчество facebook image
Публикувано от: Неджибе Сабриева

Подобни материалиХристо Ботев и неговото творчество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.