Забравена парола?
Начало на реферати

Хипотези за произхода на живота


Хипотези за произхода на живота


Произход на живота

В наше време са добре изучени такива въпроси в биологията като функционирането и деленето на клетките. Както и тяхната еволюция от едноклетъчни към многоклетъчни, ролята на наследствената информация и т.н. Обаче все още остава неуловим механизма на появата на самия живот. Съществуват няколко алтернативни гледни точки.


Хипотеза за божественото начало

Според този възглед, напоследък много модерен в САЩ, животът не възникнал по естествен, закономерен и обективен начин, а е следствие на божествен, творчески акт. В частност, съгласно Библията, бог е създал света за шест дни, при това на третия ден е сътворил растенията, на петия рибите и птиците а на шестия зверовете и накрая хората. Първия човек, Адам, слепил от глина и след това му дал душа и той оживял.


Хипотеза за произволното самосъздаване

Широко разпространена през Средневековието. Допускала се възможността за самозараждане не само на по-просто устроени същества, но и даже на млекопитаещи. Например, червеи от гниещо месо или тор, мишки от зърно или парцал, риби и други морски животни - от тиня. Може да е смешно, но едва Луи Пастьор през втората половина на XIX век напълно опровергава тези възгледи.


Опитът на Франческо Реди

Франческо Реди (роден през 1626) извършва експеримент, за да сравни две завлядващи хипотези, чрез които да се обясни защо личинките на мухите се появяват в развалящото се месо. Той наблюдавал, че в покритото месо, до което мухите нямат достъп, не се появяват техни личинки, за разлика от оставеното на открито месо. Този експеримент се счита за първото опровержение на теорията за спонтанното самозараждане и е пример за един от първите експерименти с контрола.


Хипотеза за стационарното състояние

Според тази теория Земята никога не е възниквала, а е съществувала вечно. Винаги е била способна да поддържа живот и дори и да се е изменяла промените са били незначителни. Съгласно теорията видовете никога не са възниквали, а също са съществували вечно, като за всеки вид съществуват две възможности - или да се увеличи числено, или да изчезне.

По съвременни оценки основани на скоростта на разпад на радиоактивните елементи, възрастта на Земята е 4,6 милиарда години. По-съвременните методи на датиране дават все по-високи оценки за възрастта на планетата, което позволява на защитниците на стационарното състояние да приемат, че Земята е съществувала вечно.


Хипотеза за космичния произход

Панспермия - научно течение според което живота на Земята е бил пренесен от други далечни места от космоса. Поддръжниците на тази хипотеза приемат идеята, че живота е бил пренесен под формата на спори (на различни видове) чрез астероидите, кото са паднали на нашата планета преди милиарди години.

Хипотези за произхода на живота facebook image
Публикувано от: Герга Тодорова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.