Начало на реферати

ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ


В случая се използва изображението image.gif за да се направи връзка към сайта www.site.com

За да се премахне рамката, която се появява около изображение, използвано като хипервръзка, към тага за изображения трябва да се добави атрибута border със стойност 0:Таблици

Таблиците са важен инструмент при създаването на една уеб-страница. Често цялата страница е разположена в таблица, чиито редове и колони оформят различните части на HTML-документа.

Таблиците в HTML-документа са разположени между двата основни тагаи .

Между тези два тага се изписват:

1. таговете за табличен ред -и
2. таговете за таблична клетка, чрез които се оформят редовете и колоните -

За да има таблицата видими очертания трябва в тага table да се добави атрибута border и да му се зададе някаква стойност, например 1.

ПРИМЕР за таблица с 1 колона и 3 реда:и
1-ви ред, 1-ва колона
2-ри ред, 1-ва колона
3-ти ред, 1-ва колонаЕфекта в браузъра е следния:
ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ facebook image
Публикувано от: Nevena Nikolaeva Dzhahova

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.