Начало на реферати

ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ
Връзка към долната част на страницата page.html от сайта www.site.com

Забележка: Предвижда се в бъдещите версии на XHTML атрибута name да бъде заменен от атрибутаBack"-бутона от горното меню на браузъра за връщане в нея. За да се отвори страницата в отделен прозорец към тага трябва да се добави атрибута target и да му се зададе стойност _blank:

Връзка, която ще се отвори в нов прозорец

Като стойност на таргет може да се зададе и произволно избрано име, например target="mytarget" и т.н. По този начин всички връзки (например 5 на брой), на които бъде присвоен атрибута target със стойност mytarget ще се отварят в един и същ прозорец.ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ E-MAIL АДРЕС

Хиперръзката към e-mail адрес изглежда по следния начин:

name@site.com

Ако посетителя на страницата няма на компютъра си програма за електронна поща няма да може да изпрати директно e-mail, а ще трябва да препише или копира адреса. Затова е препоръчително във видимата част на връзката да се изписва електранния адрес, а не надпис от рода на "изпратете имейл" или нещо подобно.ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЪВ ВИД НА ХИПЕРВРЪЗКИ

Освен текст за хипервръзки могат да служат и изображенията (картинки, снимки и пр.). За да се ползва едно изображение като хипервръзка трябва да се напише код, подобен на следния:
ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ facebook image
Публикувано от: Nevena Nikolaeva Dzhahova

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.