Начало на реферати

ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ
ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ ЧАСТИ ОТ ЕДНА И СЪЩА СТРАНИЦА

Освен към външни страници и към страници от един и същ сайт хипервръзките могат да водят и към различни места от една и съща страница. Това е подходящо за дълги страници, за да не скролират посетителите в търсене на нужната информация.

Хипервръзка към друга част от една страница се прави по следния начин:

1. Създава се т.нар. "котва" чрез атрибута name на тага а и се поставя на мястото от страницата, към което ще води връзката. "Котвата" трябва да има следния формат:Ако например трябва да се направи връзка към долната част на страницата котвата може да изглежда така:Bottom е "дъно" на английски, но това название е избрано само за удобство - то може да бъде и всякакво друго, например kotva1, dolu и т.н.

2. Котвата се поставя в оная част от страница, към която ще води връзката. Ако например връзката ще бъде към дъното на страницата, котвата се поставя в долната част на секцията BODY на страницата. (За да има ефект тази хипервръзка страницата трябва да е дълга.)

3. В горната част на страницата се поставя самата хипервръзка, която ще води към вече направената котва. Тя трябва да изглежда така:

Връзка към долната част на страницата

Т.е. хипервръзката съдържа названието на котвата със знака диез (#) отпред.

Котвата от горния пример е невидима - между началния таг и затварящия таг не е изписан никакъв текст. На котвата може да бъде зададен и текст, което да се вижда на екрана, например:

Това е название на "котва", което ще се вижда на екрана

Ако в една страница са използвани такива хипервръзки може да се направи връзка към точно определено място от определена страница по следния начин:
ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ facebook image
Публикувано от: Nevena Nikolaeva Dzhahova

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.