Начало на реферати

ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТПРИМЕР:От кого бихте се отървали, ако ви падне случай?name="Choice"
value="Tashta"
checked="checked" />
Тъщата
name="Choice"
value="Jena" />
Жената
name="Choice"
value="Sasedi" />
СъседитеГорния пример е за формуляр с 3 полета за маркиране, като името на цялата група полета е Choice, описателното название на първото поле е "тъщата", на второто - "жената" и на третото - "съседите". Въпросът, който ще съдържа формуляра е: "От кого бихте се отървали, ако ви падне случай?". Първото поле е маркирано по подразбиране.ЕДИНИЧЕН ИЗБОР - ВЪВЕЖДАНЕ НА РАДИОБУТОНИ

Радио-бутоните дават възможност за избор между няколко възможности, както това може да се направи и с полетата за маркиране. Разликата при радио-бутоните е, че позволяват да се избере само една от няколко възможности (клиента не може да избере няколко възможности едновременно, както при полетата за маркиране).

Самите радио-бутони представляват малки полета във вид на кръгчета. При щракане върху съответния радио-бутон той се маркира с точка. Отмаркирване чрез повторно щракане не е възможно. Не е възможно и да се маркират няколко радио-бутона един след друг - маркирането на всеки следващ радио-бутон автоматично отменя маркирането на предишния.
ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ facebook image
Публикувано от: Nevena Nikolaeva Dzhahova

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.