Начало на реферати

ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ


ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ

Освен към външни страници хипервръзките могат да водят към страници от един и същ сайт - по този начин той ще изглежда като един цял документ. В този случай не е задължително да се указва пълния адрес на дадена страница. Как точно ще се зададе адреса зависи от това в коя точно папка се намира страницата, към която се прави хипервръзка.

Нека имаме следната структура на сайт:

- файл index.html, който се намира в основната директория (папка)
- файл page1.html, който се намира също в основната директория
- файл page2.html, който се намира в папка folder1

Основна директория (основна папка)
index.html
page1.html

folder1 (папка, вложена в основната)
page2.html

Тогава хипервръзките между тези страници трябва да изглеждат по следния начин:

1. Връзката от началната страница index.html към страница page1.html, която се намира в същата директория (папка), съдържа само названието на страницата, към която води:

Връзка към страница page1.html от началната страница index.html

2. Връзката от началната страница index.html към страницата page2.html, намираща се в папка folder1, трябва да съдържа наименованието на папката (folder1) и наименованието на страницата (page2.html), отделени с наклонена надясно черта:

Връзка към страница page2.html, намираща се в папка folder1, от началната страница index.html

3. Връзката от страницата page2.html, намираща се в папка folder1, към началната страница index.html, трябва да съдържа две точки, наклонена надясно черта и наименованието на страницата, към която води (index.html):

Връзка към страница index.html от страницата page2.html, намираща се в папка folder1

ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ СТРАНИЦИ ОТ ЕДИН И СЪЩ САЙТ facebook image
Публикувано от: Nevena Nikolaeva Dzhahova

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.