Забравена парола?
Начало на реферати

Химични съединения в клетката. Неорганични съединения


ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ В КЛЕТКАТА

НЕОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

  1. Значение на водата. Водата е наи-разпространеното вещество в природата. Без вода животът на земята не може да съществува. Водата е главният компонент на клетките и е около 70 – 95% от масата им. Тя е основна съставка на вътршната течна среда и е обкръжаваща среда за много организми. С възрастта на организмите количеството на водата в тях намалява. Свойствата на водата са свързани с малките размери и със структурата на водната молекула.

  2. Структура на водната молекула. В молекулата на водата електроните са разпределени неравномерно. Това придава полярност на водните молекули и те се ориентират една спрямо друга така, че електроотрицателният кислороден атом от една молекула се свързва леко с електополойителните водородни атоми на съседни молекули. Образуват се слаби нековалентни връзки, наречени водородни връзки. Поради непрекъснатото движение на водните молекули те постоянно се разрушават и отново се създават. С наличието на многобройните водородни връзки могат да се обяснят свойствата на водата.

  3. Свойства на водата. Водата е прозрачна течност без цвят, без вкус и без мирис. Тя има специфични свойства, с което се обяснява огромното й значение за организмите.

  • Топлинни свойства. Водата може да поема или да отделя голямо количество енергия, без да променя значително температурата си – водата действа като топлинен буфер. Поради добрата си топлопроводимост водата спомага за изравняване на температурата на всички части от тялото и не позволява микропрегрявания. Тези нейни свойства, както й високото й процентно съдържание в организмите, я правят отлично средство за неутрализиране на толпината, която се отделя по време на обмяната на веществата в организмите. Водата поглъща топлина и бързо я излъчва чрез изпарение или чрез отделяне на ескрети. Обратно, значително количество енергия трябва да се отдели от водата, за да се превърне тя в лед. Това прави малко вероятно замръзването на водата в организмите, което е от голямо значение за оцеляването им и наи-вече за живота на водните обитатели.

  • Водата като разтворител. Едно от най-важните от биологична гледна точка свойства е това, че водата е идеален разтворител. Тя разтваря йони и полярни молекули, като се привлича от тях, обкъжава ги и ги разделя. Много вещества се разтварят лесно във вода – наричат се хидрофилни. Такива са малки органични молекули – захари, органични киселини, нчкои аминокиселини и други. Неполярните молекули не се разтварят във вода – наричат се хидрофобни. Сред най-важните хидрофобни съединения в клетката са липидите и мембранните белтъци.

Химични съединения в клетката. Неорганични съединения facebook image
Публикувано от: Марин Илиев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.