Забравена парола?
Начало на реферати

Химичен състав на клетката


Химичен състав на клетката


Съществуването на живата клетка е възможно благодарение на биохимичните процеси, осигуряващи растежа, развитието и саморегулацията й. Клетката и средата се намират в тясно диалектично единство чрез обмяна на вещества, енергия и информация помежду им.

Клетките, тъканите и органите са съставени от химични елементи и техни съединения. Много от тях се срещат както в живата, така и в неживата природа. Някои съединения са характерни само за живите организми (белтъци, нуклеинови киселини и др.). Изучаването на химичните компоненти на живите системи и реакциите, в които участват, са предмет на науката биохимия. Днес биохимията доказва, че няма елементи характерни само за живата материя. Разликите в химичния състав на живата и неживата природа са само количествени.

Разпространение на елементите в организмовия свят. В земната кора се срещат около 100 химични елемента, от които само 16 са жизнено необходими. Интересно е да се съпостави разпространението на елементите в земната кора с разпространението им само в живите организми. Най-разпространени в неживата природа са O, Si, Al, Na.

В живите организми първите четири места заемат C, N, O и Н, непосредствено следвани от P и S. Тези елементи се означават като биогенни (пораждащи живот). Силно застъпени са също така K, Na, Ca, Fe, Cl и Mg. Общо всички тези елементи съставляват повече от 99% от масата на живите организми. Някои химични елементи са също жизнено важни за клетката, макар и в минимални количества Cu, Zn, Mo, Co, Mn, B, Si, Se, F, J. Те се означават като микроелементи. Елементите, представени с високо процентно съдържание се означават като макроелементи (С, N, Н, О и др.). Те са предпочетени от живата материя, защото имат ниска атомна маса, т.е. те са леки елементи. Освен това лесно взаимодействат помежду си като се свързват чрез общи електронни двойки. Тези четири биогенни елемента могат да образуват по-здрави ковалентни връзки, отколкото останалите химични елементи.

Материалното единство на живата и неживата природа се доказва чрез анализ на елементите в земната кора, морската вода и живите системи. Предполага се, че предбиологичната еволюция се е извършила в морската вода, чийто състав е най-близък до състава на живата материя.

Значение на въглерода. Въглеродът притежава редица изключителни свойства, основни за съществуването на живата природа. Неслучайно цял раздел от химията (органичната химия) е посветен на разглеждането на съединенията му. Въглеродът е елемент от четвърта валентност, което означава, че в съединенията си всеки въглероден атом може да образува четири ковалентни връзки с други атоми или атомни групи. Свързвайки се здраво именно чрез ковалентни връзки с други химични елементи, той може да образува стабилни вериги или пръстени. Това свойство (в толкова силно изразена степен) не е характерно за друг химичен елемент.Химичен състав на клетката facebook image
Публикувано от: Велико Георгиев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.