Забравена парола?
Начало на реферати

ХИДРОСФЕРА


ХИДРОСФЕРА


Водната обвивка на Земята, разположена между атмосферата и литосферата, се нарича хидросфера. Тя не образува непрекъсната обвивка на Земята. Разпределена е в морета и океани, в езера, реки, блата, ледници и др. Хидросферата заема около 71% от земната повърхност, а обемът й се изчислява на около 1500 млн. km3.

Животът на Земята се зародил в хидросферата, където живеят и се развиват много организми, съществуват екосистеми и биоценози. Най-големите и основни биотопи в нея са бентал (дъното на даден воден басейн и водата непосредствено над него), пелагиал (водната маса във водния басейн) и неустал (повърхностният воден слой, който граничи с атмосферата). Организмите, които населяват бентала, общо се наричат бентосни тези на неустала неустонни, или неустон, а организмовият свят на пелагиала пелагос. Едни от организмите на пелагиала (нектонът) извършват активни движения и се придвижват самостоятелно, а други (планктонът) се носят пасивно от водата.

ХИДРОСФЕРА facebook image
Публикувано от: Лидия Радоева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.