Начало на реферати

Характерни особености на риска при вземане на решение. Съдържание и обхват на рисковете


съответната област; 4)Творческите възможности на субективните фактори. 5)Начин на възприемане на информацията и оценката на явленията и процесите. |Има три степени на неопределеност: ниска, средна и висока.Ниската степен предполага да се познава поведението на системата. Това са оперативни решения. При тях е възможно почти еднозначно да се опише поведението на системата и резултатите от практическото провеждане на решението. При средната степен са налице състоянието на факторите й и може да се опише вероятностния изход от дадено решение. При високата степен не могат да се предскажат възможните изходи от дадено решение. Неопределеността поражда риск не само при вземане на решението но и при реализацията му.


Характерни особености на риска при вземане на решение. Съдържание и обхват на рисковете facebook image
Публикувано от: Ралица Николаева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.