Начало на реферати

Характеристика на природен парк “Сините камъни”


повод да бъдат възвеличини като чудо на природата, наподобяващо Алпите и названи преди векове от пътешествениците – “Сливенските Алпи”.

Релефът е силно пресечен, планински. Най-ниската точка е 290м н.в., а най-високата – вр.Българка – 1181м (най-високия в Източна Стара планина). Разликата в надморската височина, пресеченият характер на терена са причина за разнообразието на релефа. Северните склонове са стръмни, мъчно проходими, обрасли с букови гори, а тези с южна компонента – прорязани от долове, вирове, водопади. Отвесните скали са чудесно място за любители на силни усещания, за тези, които обичат да се катерят. Разкриват се и великолепни гледки, даващи възможност за наслада и извисеност на духа. От местността Прозореца може да се надникне към Котленската планина, Дунавската равнина и Лудогорието. От вр.Кулата и Слънчева поляна се вижда целия град, а далече на юг се долавят контурите на Странджа и Манастирските възвишения.


Климат


Климатът е умерено-континентален с преобладаващ пренос на въздушните маси от Атлантически океан и често срещани далечни континентални и Средиземноморски нахлувания. Чувства се влиянието и на Черно море. Приблизителните обсолютни температури са +41˚С до –20˚С. През лятото по високите части е прохладно, а в по-ниските – сухо и горещо. През зимата често се задържа сняг в м. Даула и Кушбунар, като най-ранната дата на появяване на снежната покривка е около 2 ноември, а най-късната дата на изчезването й - в началото на месец март. Максимумът на валежите е през май, а минимумът през август.

Ветровете са северозападни и северни. Характерен е вятърът бора̀, известен като Сливенски. В подножието на планинските склонове и по речните долини през лятото се създава местният планинско-долинен вятър (“вечерник”), сменящ посоката си през денонощието – през деня – към планинските склонове, а през нощта – към долината.

Характеристика на природен парк “Сините камъни” facebook image
Публикувано от: Веселин Кирилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.