Начало на реферати

Характеристика на природен парк “Сините камъни”
  1. История на създаване на парка.............................................2стр.

  2. Големина и граници................................................................3стр.

  3. Геоложки строеж и релеф......................................................3стр.

  4. Климат......................................................................................4стр.

  5. Реки в парка.............................................................................5стр.

  6. Почви........................................................................................5стр.

  7. Флора........................................................................................5стр.

  8. Фауна........................................................................................7стр.

  9. Културно-историческо наследство.........................................8стр.

10.Туризъм..................................................................................10стр.


Характеристика на природен парк “Сините камъни” facebook image
Публикувано от: Веселин Кирилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.